Gminy mogą trwale różnicować uprawnienia dzielnic, przekazywać inne kompetencje dzielnicom śródmiejskim, a inne dzielnicom peryferyjnym. Większość z peryferii dużych miast została relatywnie niedawno włączona w ich obszar. Będące do tej pory osobnymi miejscowościami peryferia dużych miast zachowały swój odrębny charakter. Często jedynym widocznym śladem ich przynależności do większego organizmu miejskiego są stosunkowo rzadko kursujące miejskie autobusy.

Należyte wykorzystanie przez władze gminy tradycyjnych społeczności lokalnych żyjących w peryferyjnych dzielnicach wpłynęłoby pozytywnie na efektywność wydawania miejskich finansów. Samorządy dużych metropolii powinny pamiętać, że interesy mieszkańców rozgrywają się także na konkretnych obszarach granicznych czy przygranicznych, a społeczności lokalne tych specyficznych obszarów mają także swoje odrębne potrzeby.

Więcej w analizie Uwarunkowania prawne funkcjonowania jednostek pomocniczych gminy w kontekście przepisów ustawy o samorządzie gminnym wraz z propozycją zmian autorstwa dr Dominika Jaśkowca.

Nr analizy: 16/2022