Zapraszamy do zapoznania się z nowym tekstem wchodzącym w skład cyklu „Opinie i Komentarze FRDL” zatytułowanym: „W STRONĘ NOWEGO PARTNERSTWA JST-NGO

Komentarz został napisany wspólnie przez „samorządowca” i „pozarządowca”. Ich zdaniem rozwój partnerstwa JST-NGO jest tym bardziej potrzebny im trudniejsza jest sytuacja samorządów i organizacji pozarządowych wywołana niedoborem środków, nagonką medialną i ograniczeniami nakładanymi przez władze centralne. Autorzy, Piotr Drygała i Piotr Frączak, zwracają uwagę na nową dynamikę relacji JST-NGO symbolicznie rozpoczętą 3.06.2019 r. podpisaniem Deklaracji partnerstwa samorządu i organizacji społecznych. Odpowiada ona na potrzebę pogłębienia partnerskiej i wieloaspektowej współpracy, zwiększenia wpływu obywateli, lepszych polityk i usług samorządowych, a w rezultacie także wzmocnienia pozycji samorządów i organizacji w społecznościach lokalnych. Misja krzewienia samorządności obywatelskiej od zawsze inspirowała FRDL do podejmowania badań, analiz i praktycznych działań nakierowanych na wzmocnienie współpracy JST-NGO (np. badanie Rola samorządności w budowaniu kapitału społecznego, projekt Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej).
 
Zapraszamy do zapoznania się z tekstem: W stronę nowego partnerstwa JST-NGO.