Specyfika współczesności w dobie globalizacji wyraża się w sposób szczególny w dynamice, wielokierunkowości, zakresie i charakterze zmian, jakie zachodzą pomiędzy coraz ściślej powiązanymi podmiotami. W takich warunkach potrzeby stają się coraz bardziej złożone i wymagają coraz to nowych sposobów realizacji. Elastyczność jest kwestią przetrwania i rozwoju. Tym przeobrażeniom nie sposób się oprzeć – uległy im nawet państwa zmuszone do poszukiwania kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań pozwalających na wykonywanie zadań publicznych. 

Jedne z ciekawszych oferuje Wielka Brytania, która choć należy do wiodących demokracji o rozwiniętej gospodarce, także dotkliwie odczuwa asymetrie w rozwoju poszczególnych jej obszarów. Remedium na tę bolączkę, nie jedynym bynajmniej, ale najnowszym, jest utworzenie tzw. władz kombinowanych (ang. combined authorities) będących instytucjonalizacją oddolnych inicjatyw partnerskich i kooperacyjnych na poziomie lokalnym w reakcji na niedomagania szczebla regionalnego w Anglii. Jako dobrowolne związki jednostek władz lokalnych umożliwiają one ich organom stanowiącym podejmowanie decyzji ponad granicami w sprawach, które wykraczają poza interesy poszczególnych władz lokalnych. Reprezentują zatem odmienny od klasycznej władzy lokalnej model zarządzania wykonywaniem zadań publicznych. 

Rola władz kombinowanych jest kluczowa w całym procesie dewolucji, na co wskazuje ich poczesna rola w swoistym manifesto partii Torysów (Levelling up Great Britain), szybka i znacząca (poprzez wprowadzenie wybieranego w wyborach bezpośrednich burmistrza) ewolucja i coraz szerszy zasięg instytucji we względnie krótkim okresie czasu.

Więcej w analizie dr hab. Ewa Ganowicz, prof UO pt. "Władze kombinowane w Anglii – nowoczesny model zarządzania wykonywaniem zadań publicznych".