Praktyka stosowania (i wykładni) przepisów prawnych w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych pokazuje, jak wiele problemów i trudności wywołują analizowane przepisy. Problemy te ujawniają się zwłaszcza w sytuacji konfrontacji praktyki organów administracji z orzecznictwem sądów administracyjnych, które odnosi się do tych decyzji. Więcej w opinii dr Michała Peno "Wykładnia i stosowanie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych w sprawach świadczeń pielęgnacyjnych".