Kolejna ANALIZA CELowa (3/2019) prezentuje wyniki badania próbki raportów o stanie gminy wylosowanej z uwzględnieniem wszystkich rodzajów gmin. Wyniki badania oraz opracowane na ich podstawie wnioski i rekomendacje ogniskują się wokół problemu „wzmocnienia udział obywateli w (…) funkcjonowaniu i kontrolowaniu organów publicznych”.

Takie właśnie zwiększenie udziału mieszkańców w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego było bowiem deklarowanym przez ustawodawcę celem wdrożonego właśnie po raz pierwszy obowiązku sporządzania raportów o stanie gminy. Wyniki badania pokazują, że w pierwszym roku funkcjonowania raportów cel ich wprowadzenia nie został w satysfakcjonującym stopniu osiągnięty. Chociaż raporty są łatwo dostępne w internecie, to mieszkańcy tylko w małej części gmin uczestniczyli w debacie na ich temat. Także dostępność relacji z sesji rad gmin, podczas których odbywały się debaty nad raportami, jest słaba: relacje są trudne do znalezienia i nie jest łatwo z nich korzystać. Ponadto dostępność relacje z sesji rady, na której odbywała się debata nad raportami jest słaba: są trudne do znalezienia i nie jest łatwo z nich korzystać. Oprócz udziału mieszkańców i dostępności raportów oraz relacji z debat na ich temat przenalizowano także, na ile przystępna była forma raportów: poziom trudności stosowanego w nich języka, obszerność, atrakcyjność graficzna itp. W zakresie zawartości merytorycznej, zbadano poziom zbieżność raportów z wymogami ustawy oraz z wzorami raportów proponowanymi przez Fundację Batorego i Związek Miast Polskich. Przedstawiono także analizę treści raportów w głównych obszarach działalności samorządu lokalnego takich jak planowanie przestrzenne, oświata, pomoc społeczna, ochrona zdrowia czy kultura. Uwzględniono współpracę z organizacjami pozarządowymi, budżet obywatelski i sołecki oraz wiele innych zagadnień opisywanych w raportach. Zapraszamy do zapoznania się z ANALIZĄ.