Na wiosnę 2024 odbędą się wybory samorządowe. Z uzyskaniem mandatu radnego wiąże się szereg przepisów antykorupcyjnych, w tym konieczność złożenia oświadczenia majątkowego. Ale nie tylko radni są zobligowani do dopełnienia tego obowiązku.

Oświadczenia muszą złożyć także: 

⦁ wójt (burmistrz, prezydent miasta) i jego zastępcy,

⦁ członkowie zarządu powiatu raz zarządu województwa,

⦁ skarbnik jednostki samorządu terytorialnego,

⦁ sekretarz jednostki samorządu terytorialnego,

⦁ kierownik samorządowej jednostki organizacyjnej,

⦁ osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego komunalną (gminną, powiatową, wojewódzką) osobą prawną,

⦁ osoba wydająca decyzje administracje z upoważnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta), z upoważnienia starosty powiatu, z upoważnienia marszałka województwa. 

Wiąże się z tym wiele nieścisłości, które w swojej analizie wyjaśnia Pani Profesor Anna Wierzbica z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.