„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców…” Od takich słów roty ślubowania ponad 40 tysięcy radnych co kilka lat rozpoczyna pełnienie swojego mandatu.

• Poradnik to kompendium wiedzy dla radnych gmin, powiatów i województw, zarówno wybranych po raz pierwszy, jak i tych z większym doświadczeniem. 


• Praca zbiorowa zespołu ekspertów i praktyków, krok po kroku na 270 stronach wyjaśnia wszystkie prawa i obowiązki osób pełniących tą trudną i odpowiedzialną funkcję. 

• W przystępny sposób tłumaczy problematyczne zagadnienia organizacji pracy organu stanowiącego raz dostarcza cennych wskazówek, jak świadomie i skutecznie działać dla dobra wspólnoty lokalnej. 

 Wydany przez FRDL w 2024 r.  prezentuje aktualny stan prawny dla nowej kadencji rad i sejmików.
tyce.

 

• Pomaga radnym wypełnić złożone ślubowanie w praktyce zagadnienia organizacji pracy organu stanowiącego 

Spis rozdziałów Poradnika
Rozdział I Samorząd terytorialny – ustrój Rozdział VIII Prawo miejscowe i inne akty stanowiące organów uchwałodawczych
Rozdział II Status radnego oraz jego prawa i obowiązki Rozdział IX Zasady techniki prawodawczej
Rozdział III Ustrojowa funkcja przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady  Rozdział X Nadzór nad samorządem i kontrola działalności jego organów
Rozdział IV Przygotowanie i przebieg sesji organu stanowiącego Rozdział XI Uprawnienia informacyjne radnych w zakresie jawności działania organów wykonawczych
Rozdział V Komisje rady oraz sejmiku i kluby radnych Rozdział XII System finansów samorządowych
Rozdział VI Ograniczenia antykorupcyjne radnych Rozdział XIII Społeczeństwo obywatelskie
Rozdział VII Oświadczenia majątkowe radnych Rozdział XIV Radny jako lider społeczny. Kontakt z mieszkańcami. Narzędzia budowania wizerunku radnego


Autorzy: Iwona Andruszkiewicz, Paweł Brola, Rafał Budzisz, Małgorzata Kern, Joanna Martyniuk-Placha, Rafał Miszczuk, Marlena Moliszewska-Gumulak, Joanna Podgórska-Rykała, Anna Wierzbica, Bartosz Wilk

SZKOLENIA DLA RADNYCH Z PORADNIKIEM

Zapraszamy również do organizacji we współpracy z ośrodkami FRDL szkoleń zamkniętych dla rad gmin i powiatów oraz sejmików w kadencji 2024-2029, np.:

  • Prawa i obowiązki radnego
  • Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji
  • Statut JST i prawidłowe procedowanie rady/sejmiku
  • Finanse publiczne dla radnych
  • Budowanie profesjonalnego warsztatu radnego

…i wiele innych tematów. Zobacz proponowane szkolenia.

Realizując szkolenie zamknięte dla radnych wszyscy radni mogą otrzymać jako dodatkowy materiał szkoleniowy – książkowe wydanie unikalnej publikacji „Praktyczny poradnik dla radnych w kadencji 2024-2029” dostępny jedynie w FRDL.