• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Lista projektów zakończonych

Ośrodek Regionalny w Gdańsku realizował liczne projekty. Poniżej prezentujemy listę projektów zakończonych.

 • Pomorska Szkoła Trenerów Wsparcia Oświaty
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów
 • Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym
 • Profesjonalni urzędnicy – prawo budowlane
 • Badanie potrzeb i praktyk szkoleniowych JST
 • Zlecamy pożytecznie – wydajemy z pożytkiem
 • Mechanizmy współpracy
 • Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły
 • Dziś staż – jutro pracę masz
 • Solidarność ? samorządność ? tożsamość
 • Decydujmy Razem
 • Seminarium NBP
 • Potwierdź swoje kwalifikacje zawodowe
 • Kampania Display
 • Ja tam do urzędu nie chodzę, wolę ich unikać
 • Aktywne samorządy lokalne – Aktywne miasta
 • Moja firma też jest kobietą
 • Pomysł na biznes
 • Rozwiń skrzydła Rzeczenica
 • Rozwiń skrzydła Słupsk
 • Rozwiń skrzydła Miłoradz
 • Obywatel Solidarność
 • Akcja Społeczna Przejrzysta Polska
 • Samorządowe instytucje kultury
 • PO KL 5.2.1. Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów gmin
 • Trzymajmy się razem – FORUM
 • Trzymajmy się razem – obsługa gdyńskiego PPnRZiSS – II edycja
 • Trzymajmy się razem – obsługa gdyńskiego PPnRZiSS – I edycja
 • Trzymajmy się razem – obsługa sopockiego PPnRZiSS
 • Przejrzysta Polska – znak wysokiej jakości
 • Forum Realizatorów i Koordynatorów Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii
 • Szkolenia generalne i specjalistyczne – dla członków korpusu służby cywilnej
 • Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w zapobieganiu narkomanii