• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL jest partnerem projektu pn. „NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Okres realizacji: 2020-06-15 - 30-09-2023

Cel projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Realizatorzy:

  1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu,
  2. Gmina Popielów,
  3. Gmina Paczków,
  4. Gmina Gogolin
  5. Gmina Pokój
  6. Gmina Nysa
  7. OSTROGA
  8. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

Działania w projekcie, realizowane przez OCDL FRDL:

Aktywizacja społeczno - kulturalna seniorów

Głównym celem realizacji zadania będzie zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w woj. opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu obszarów wykluczenia społ. i w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia w regionie poziomu ubóstwa, co jest zgodne z celem szczegółowym określonym w programie RPOWO oraz celami UE 2020. tj. zwiększeniem usług społ. świadczonych w regionie. Zostanie zorganizowanych sześć 5 –dniowych turnusów społeczno – kulturalnych po Polsce dla seniorów z terenu woj. opolskiego. W każdym turnusie udział weźmie 20 osób + 1 wolontariusz na każdym wyjeździe. Łączna liczba uczestników:120os.(60 kobiet i 60 mężczyzn). Celem wyjazdów jest aktywizacja i integracja osób starszych, aktywny wypoczynek połączony z nauką; zapoznanie seniorów z historią, kulturą i dziedzictwem kulturowym Polski, prezentacja ciekawych miejsc turystycznych w Polsce.

 

Rozpoczęliśmy działanie pn.: Aktywizacja społeczno - kulturalna seniorów

Celem wyjazdów jest aktywizacja i integracja osób starszych, aktywny wypoczynek połączony z nauką; zapoznanie seniorów z historią, kulturą i dziedzictwem kulturowym Polski, prezentacja ciekawych miejsc turystycznych w Polsce. W roku 2021 zaplanowane są 3 turnusy wyjazdowe oraz 3 turnusy w roku 2022.

REKRUTACJA na turnusy została zakończona.

Wszystkich chętnych seniorów zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 77 453 68 25