• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Proces demokratyzacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego - 25 lat przemian w Polsce

Projekt realizowany jest w okresie od 10 marca do 30 listopada 2015 r. i współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Szanowni Państwo,

 
jest nam niezwykle przyjemnie poinformować, iż decyzją Ministra Spraw Zagranicznych RP z dnia 7 marca 2014 r. Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach realizuje projekt pn. "Proces demokratyzacji i budowy społęczeństwa obywatelskiego - 25 lat przemian w Polsce" w ramach Wsparcia Wymiaru Samorządowego i Obywatelskiego Polskiej Polityki Zagranicznej 2014. 

Projekt realizowany jest w okresie od 10 marca do 30 listopada 2015 r. i współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.


Serdecznie zapraszamy do angażowania się w działania realizowane w ramach projektu:

1) Konkurs plastyczny pt. "Moje logo na obchody 25-lecia przemian demokratycznych w Polsce" dla szkół ponadgimnazjalnych (III-V 2014 r.)

2) Konkurs literacki na najlepszy esej na temat sukcesów polskiej transformacji ustrojowej, w tym członkostwa Polski w NATO i UE (V-IX 2014 r.) 

3) Debata publiczna pt. "Bilans korzyści i kosztów polskiej transformacji ustrojowej z perspektywy samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych" (IV 2014 r.)

4) Debata publiczna pt. "Przystąpienie do NATO i do UE zwieńczeniem polskich wysiłków na rzecz transformacji ustrojowej" (IX 2014 r.)

5) Konferencja międzynarodowa pt. "Doświadczenia transformacyjne a polityka zagraniczna Polski” z udziałem zagranicznych i krajowych ekspertów (X 2014 r.)

6) Publikacja i dystrybucja materiałów pokonferencyjnych w języku polskim i angielskim (X-XI 2014 r.)