• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Sprawny samorząd. Program wdrożenia usprawnień zarządczych w samorządach

Okres realizacji: 1 września 2010 r. – 31 sierpnia 2012 r. „Sprawny samorząd” to projekt szkoleniowo – doradczy skierowany do pracowników 10 samorządów woj. mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Zgodnie z założeniami projektu urzędnicy otrzymują wsparcie szkoleniowe a następnie pomoc ekspertów przy wdrażaniu usprawnień zarządczych, tak by docelowo podnieść jakość usług świadczonych przez urzędy na rzecz mieszkańców. Działania projektu:

  1. Cykl warsztatów dla kadry zarządzającej oraz pracowników, w tym szczególnie pracowników bezpośrednio zaangażowanych w obsługę klienta.
  2. Przeprowadzenie samooceny urzędu (metoda CAF) oraz badań zewnętrznych oraz wdrożenie przy pomocy doradców projektów naprawczych i doskonalących.
  3. Wdrożenie systemu powtarzalnej samooceny urzędu, badań i analiz (metoda CAF, System analiz samorządowych).

W ramach projektu powstały dwa podręczniki – zapraszamy do pobrania ich wersji elektronicznej: „Menedżer w urzędzie”– podstawy zarządzania dla kadry kierowniczej urzędu „Zarządzanie relacjami w urzędzie” – obszerne omówienie zasad profesjonalnej obsługi klienta w urzędzie oraz zasad komunikacji w urzędzie. Projekt jest realizowany na zlecenie MSWiA przez Partnerstwo, którego liderem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Partnerami Fundacji są: Związek Powiatów Polskich, miasta Sokołów Podlaski, Halinów, Kozienice, Golub-Dobrzyń, Tuchola, Górzno, powiaty żuromiński, węgrowski, sierpecki i brodnicki.

Nr konkursu: 2/POKL/5.2.1/2009
Nr umowy: UDA-POKL.05.02.01.-00-243/09-00
Budżet: 3.885.772,08 PLN

Okres realizacji: 1 września 2010 r. – 31 sierpnia 2012 r. „Sprawny samorząd” to projekt szkoleniowo – doradczy skierowany do pracowników 10 samorządów woj. mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Zgodnie z założeniami projektu urzędnicy otrzymują wsparcie szkoleniowe a następnie pomoc ekspertów przy wdrażaniu usprawnień zarządczych, tak by docelowo podnieść jakość usług świadczonych przez urzędy na rzecz mieszkańców. Działania projektu:

  1. Cykl warsztatów dla kadry zarządzającej oraz pracowników, w tym szczególnie pracowników bezpośrednio zaangażowanych w obsługę klienta.
  2. Przeprowadzenie samooceny urzędu (metoda CAF) oraz badań zewnętrznych oraz wdrożenie przy pomocy doradców projektów naprawczych i doskonalących.
  3. Wdrożenie systemu powtarzalnej samooceny urzędu, badań i analiz (metoda CAF, System analiz samorządowych).

W ramach projektu powstały dwa podręczniki – zapraszamy do pobrania ich wersji elektronicznej: „Menedżer w urzędzie”– podstawy zarządzania dla kadry kierowniczej urzędu „Zarządzanie relacjami w urzędzie” – obszerne omówienie zasad profesjonalnej obsługi klienta w urzędzie oraz zasad komunikacji w urzędzie. Projekt jest realizowany na zlecenie MSWiA przez Partnerstwo, którego liderem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Partnerami Fundacji są: Związek Powiatów Polskich, miasta Sokołów Podlaski, Halinów, Kozienice, Golub-Dobrzyń, Tuchola, Górzno, powiaty żuromiński, węgrowski, sierpecki i brodnicki.

Nr konkursu: 2/POKL/5.2.1/2009
Nr umowy: UDA-POKL.05.02.01.-00-243/09-00
Budżet: 3.885.772,08 PLN