Raport z badań

AUTOR: Cezary Trutkowski przy współpracy Anny Kurniewicz i Jakuba Wróblewskiego

LICZBA STRON: 102

ROK PUBLIKACJI: 2015

JĘZYK OPRACOWANIA: Polski

COPYRIGHT: FRDL

Prezentujemy Państwu raport z badań nt. LOKALNA POLITYKA KULTURALNA Wpływ inwestycji w infrastrukturę instytucji kultury na jakość życia w społecznościach lokalnych. Raport został opracowany przez dr Cezarego Trutkowskiego i dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.