Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety wypełnianej on-line (CAWI) w okresie od listopada 2020 roku do lutego 2021 roku. Respondentami najczęściej byli sekretarze jednostek samorządowych. Na ankietę w szczególnych przypadkach odpowiadały również inne osoby. Ogółem w badaniu wzięli udział przedstawiciele 2123 jednostek samorządowych z całego kraju.

Celem omówionego tu badania było poznanie sytuacji polskich samorządów w 2021 roku oraz identyfikowanie zmian, które zaszły w tej sferze od 2016 roku, czyli od poprzednich badań. Sytuację samorządów badano z perspektywy sekretarzy gmin, czyli osób odpowiedzialnych za zarządzanie urzędami i podnoszenie kwalifikacji pracujących tam urzędników.

Autorka raportu: Joanna Konieczna-Sałamatin

Metodologia badania: Cezary Trutkowski

Realizacja badania: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Realizacja badania została dofinansowana przez Radę Europy

LICZBA STRON: 48

ROK PUBLIKACJI: 2021 

JĘZYK OPRACOWANIA: polski

COPYRIGHT: FRDL

ISBN: 978-83-64748-14-1