• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

E-doręczenia w instytucjach administracji publicznej

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 15 grudnia 2023 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy na szkolenie dotyczące nowych zasad doręczeń elektronicznych wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych i ich wpływowi na postępowanie administracyjne.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia, krok po kroku przedstawimy wdrażanie i nowe zasady e- doręczeń, wprowadzonych ustawą o doręczeniach w administracji publicznej. Przeanalizujemy zagadnienia związane z doręczeniami elektronicznymi w postępowaniu administracyjnym, wskażemy terminy wdrożeń w poszczególnych kategoriach jednostek publicznych, cele i założenia ustawowe, obowiązki organów oraz wyzwania i korzyści wynikające z nowego systemu doręczeń w postępowaniu. Wszystkie zagadnienia będziemy prezentować w odniesieniu do praktycznych przykładów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania e-doręczeń.
• Poznasz korzyści jakie pojawiły się dla podmiotów administracji publicznej w związku z wdrożeniem nowych zasad doręczeń.
• Zapoznasz się z definicjami najważniejszych pojęć – takimi jak: PURDE, KURDE, BAE.
• Zapoznasz się z najważniejszymi pojęciami dotyczącymi publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
• Dowiesz się jakie są zasady doręczeń elektronicznych z uwzględnieniem obligatoryjnego doręczania przy pomocy PURDE.
• Poznasz rolę ePUAPu, po wejściu w życie ustawy o e-doręczeniach.
• Zapoznasz się z zasadami współpracy z operatorem (Pocztą Polską S.A.).
• Poznasz obowiązki administratora.
• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę z zakresu zmiany w KPA, w kodeksie cywilnym i karnym w zakresie doręczania korespondencji.
• Dowiesz się co z EZD w jednostce. Czy trzeba je wdrożyć, żeby korzystać z e-doręczeń czy nie?
• Uzyskasz odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości i pytania związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Kto i od kiedy powinien mieć konto e-doręczeń.
2. Na czym polegają usługi e-doręczeń?
• Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
• Usługa hybrydowa – obowiązek świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego poprzez wyznaczonego operatora i standardy świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, dowody wysłania i otrzymania, procedura przekształcenia dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową w ramach świadczenia publicznej usługi hybrydowej, obowiązki poczty w zakresie przekształcenia dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową.
3. Opłata za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej.
4. Adres do doręczeń elektronicznych, a doręczenia korespondencji z wykorzystaniem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
5. Baza adresów elektronicznych – skutki prawne wpisu do adresu do bazy, dane przetwarzane w bazie adresów elektronicznych.
6. Administrator skrzynki doręczeń, zarządzanie skrzynką.
7. Dostęp do zasobów skrzynki e-doręczeń.
8. System obiegu dokumentów w Urzędzie a e-doręczenia – EZD czy tradycyjny?
9. Zmiany w KPA w związku z założeniem skrzynki e-doręczeń przez Urząd i wprowadzeniem nowych przepisów w tym zakresie.
10. Rola ePUAPU w doręczaniu korespondencji – zostaje, czy nie.
11. Ocena funkcjonowania skrzynki - problemy i korzyści.
12. Podsumowanie. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Wszyscy pracownicy administracji rządowej i samorządowej, biorący udział w wydawaniu decyzji administracyjnych i stosujący przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, kierownicy i naczelnicy wydziałów, kierownicy jednostek podległych, sekretarze oraz informatycy i pracownicy kancelarii.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Były wieloletni pracownik Urzędu Wojewódzkiego – zastępujący kierownika Oddziału Kontroli. Od 2009 roku pracowała na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Białymstoku, gdzie piastowała stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru – odpowiedzialna między innymi za wdrożenie nowej instrukcji kancelaryjnej. W ramach obowiązków, na co dzień zajmuje się kontrolą przestrzegania instrukcji kancelaryjnej przez pracowników Urzędu oraz obiegu dokumentów w urzędzie w tym obiegu elektronicznego, nadzorem nad Kancelarią Ogólną Urzędu oraz nadzorem nad Archiwum Zakładowym Urzędu, ale też zadaniami związanymi z organizacją Urzędu (regulaminy, procedury, informacja publiczna, zarządzenia, interpelacje radnych itp.) Od września 2022 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji odpowiedzialny za nadzór nad organizacją wszystkich placówek oświatowych w Białymstoku, w tym również za organizację obiegu dokumentów w tych placówkach, wdrażanie innowacyjności informatycznej, w tym e-doręczeń. Wykładała w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku m.in. w zakresie instrukcji kancelaryjnej jednostek administracji publicznej, obecnie prowadzi zajęcia z instrukcji kancelaryjnej na Uniwersytecie w Białymstoku w ramach studiów podyplomowych z zakresu administracji publicznej. Poza instrukcją kancelaryjną prowadzi szkolenia z dostępu do informacji publicznej czy zasad wykonywania kontroli, kontroli zarządczej wydawania upoważnień i pełnomocnictw. Wysoko oceniany kontroler po odbytej aplikacji kontrolerskiej w Najwyższej Izbie Kontroli.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 15 grudnia 2023 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 stycznia 2024 r.