• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kontrola podatkowa i czynności sprawdzające – ordynacja podatkowa

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 9 lutego 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie kontrola podatkowa w JST

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie stanowi kompendium wiedzy, niezbędnej do zrozumienia zagadnień związanych z kontrolą podatkową oraz czynnościami sprawdzającymi.

Podczas szkolenia w praktyczny sposób:

  • Omówimy kluczowe akty prawne, regulujące obszar tematyczny szkolenia, w tym m.in. Ordynację podatkową.
  • Przedstawimy różnice pomiędzy czynnościami sprawdzającymi, a kontrolą podatkową – zostaną omówione czynności sprawdzające zdefiniowane w art. 272 Ordynacji podatkowej.
  • Przeanalizujemy uprawnienia organów podatkowych w przypadku czynności sprawdzających i kontroli podatkowej oraz omówimy sytuacje, kiedy czynności sprawdzające są wstępem do kontroli podatkowej.
  • Zaprezentujemy ciekawe przypadki oraz praktykę stosowaną przez organy podatkowe, co pozwoli zrozumieć najczęściej popełniane błędy, a tym samym zminimalizować ryzyko ich występowania.
  • Wskażemy, dlaczego organy podatkowe częściej przeprowadzają czynności sprawdzające, niż kontrole podatkowe.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego poszerzycie swoją wiedzę i będziecie lepiej przygotowani zarówno na czynności sprawdzające, jak i na samą kontrolę podatkową.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i ich praktycznym zastosowaniem w przypadku czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowej.
• Poznanie podstaw prawnych w zakresie: 
- czynności sprawdzających i kontroli podatkowej,
- najczęstszych błędów w tych procedurach,
- skuteczności przeprowadzanych kontroli,
- planowania działań kontrolnych. 
• Uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących przygotowywania dokumentów i informacji w przypadku kontroli podatkowej.
• Poznanie najczęstszych błędów popełnianych podczas wykonywania czynności sprawdzających i kontroli podatkowej.
• Przygotowanie się do procedury kontroli podatkowej oraz skuteczniejsze dostosowanie się do wymagań organów podatkowych.
• Zaktualizowanie wiedzy dotyczącej zmian w przepisach podatkowych.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych - oprócz prezentacji uczestnicy otrzymają dodatkowe materiały np. przykładowy protokół kontroli, instrukcje i procedurę kontroli podatkowej, przykładowe raporty z przeprowadzonych kontroli NIK.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne.
2. Różnice między czynnościami sprawdzającymi, a kontrolą podatkową.
3. Czynności sprawdzające:

• Regulacje prawne.
• Najciekawsze przypadki.
• Praktyka w organach podatkowych – najczęstsze błędy.
4. Kontrola podatkowa:
• Regulacje prawne.
• Uprawnienia organów podatkowych.
• Błędy oraz jak ich uniknąć.
• Zaplanowanie kontroli.
• Jak zapewnić sobie skuteczność podczas kontroli.
• Dokumentacja – na co zwrócić uwagę.
• Kontrola podatkowa w przyszłości - ewolucja kontroli podatkowej oraz planowane zmiany.
5. Procedura kontroli podatkowej:
• Cel kontroli podatkowej.
• Organ kontroli podatkowej.
• Podmioty kontrolowane.
• Wszczęcie kontroli podatkowej.
• Czynności kontrolne.
• Zakończenie kontroli podatkowej.
6. Orzecznictwo w sprawach czynności sprawdzających i kontroli podatkowej.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności zajmujących stanowiska w komórkach odpowiedzialnych za podatki – w tym księgowe, główne księgowe, skarbnicy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, Prawnik, Trener. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w międzynarodowych aspektach prawa podatkowego, podatku VAT i CIT oraz w procedurach podatkowych. Na początku swojej ścieżki zawodowej pracowała w organach podatkowych, by następnie zajmować się doradztwem podatkowym w kancelariach prawnych. W trakcie dotychczasowej kariery zdobywała doświadczenie w branży energetycznej i petrochemicznej oraz FMCG. Posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia, wdrażania i kontroli procesów podatkowych w największych podmiotach gospodarczych. Współautorka programów i konspektów szkoleniowych. Obecnie trener oraz koordynator ds. rozliczeń podatków.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 9 lutego 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 6 lutego 2024 r.