• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Licencje na taksówki – najnowsze regulacje

Zapraszamy Państwa na szkolenie, istotne dla wydziałów działalności gospodarczej, a także wydziałów transportu, dotyczące wydawania licencji na przewóz osób taksówką.

Ważne informacje o szkoleniu

Z dniem 31.12.2022 r. wygasają „stare” licencje taksówkowe. Od 1 stycznia 2023 r. nie będzie już można ich zmieniać ani dostosowywać. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu na którym to uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo prowadzić sprawy związane z wydawaniem, dokonywaniem zmian, cofaniem i zawieszaniem uprawnień w zakresie krajowego transportu drogowego osób taksówką. Podpowiemy jakie należy pobierać opłaty oraz jak poradzić sobie ze starymi licencjami taksówkowymi w świetle obowiązujących już nowych zasad. Korzyścią ze spotkania z ekspertem jest możliwość wyjaśnienie Państwa problemów i wątpliwości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie wiedzy w zakresie postępowania z wygasającymi z końcem 2022 r. „starymi” licencjami oraz w kontekście pobierania opłat.
  • Nabycie wiedzy i umiejętności prawidłowego prowadzenia sprawy związanych z wydawaniem, dokonywaniem zmian, cofaniem i zawieszaniem uprawnień w zakresie krajowego transportu drogowego osób taksówką.
  • Zdobycie niezbędnej wiedzy na temat prowadzenia spraw związanych z wydawaniem licencji taksówkowych ułatwi pracę i rozwieje wiele wątpliwości.
  • Otrzymane podczas szkolenia wzory druków usprawnią codzienną pracę i pozwolą uniknąć błędów.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady udzielania licencji w świetle KPA, wzór licencji, wypisy z licencji na taksówkę, wnioski i opłaty:
a. Wydawanie licencji dla nowych przedsiębiorców;
b. Rozwiązania problemów dotyczących tzw. „starych” licencji, np. wydawania decyzji o wygaśnięciu uprawnień; 
c. Przyjmowanie wniosku, weryfikacja spełniania wymogów ustawy o transporcie drogowym, podpowiedzi dotyczące tego, jakich dokumentów i kiedy należy żądać; 
d. Przewozy osób na podstawie aplikacji w telefonie – regulacje prawne, weryfikacja spełniania wymogów przez aplikacje – czy jest konieczna?
e. Odmowa wydania, zawieszanie i cofanie licencji;
f. Zawieszanie działalności w zakresie przewozu taksówką – czy jest dopuszczalne, na jaki okres, na jakich warunkach; jak zwracać środki za czas zawieszenia.
2. Inne ważne kwestie uregulowane w ustawie o transporcie drogowym:
a. Zniesienie obowiązku gminy dotyczącego szkolenia i egzaminowania w zakresie transportu drogowego taksówką; 
b. Sankcje i kary – komu zagrożą, kto może je stosować.
3. Nadzór i kontrola nad działalnością w zakresie przewozów osób taksówką – uprawnienia kontrolne organu wydającego licencję, procedury kontrolne, zakres kontroli, konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowości. 
4. Konsultacje, dyskusja, odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów miast i gmin, odpowiedzialni za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyrektor organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców, urzędnik mianowany. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 19 kwietnia 2023 r.