• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Licencje na taksówki - kompendium wiedzy

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 29 grudnia br. cena szkolenia to 399 zł netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, istotne dla wydziałów działalności gospodarczej, a także wydziałów transportu, dotyczące wydawania licencji na przewóz osób taksówką.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane spotkanie to kompendium wiedzy na którym to uczestnicy dowiedzą się jakie są najnowsze wymogi ustawowe względem taksówkarzy oraz kierowców i jak je weryfikować, a także jaką opłatę pobierać w przypadku nowego wniosku lub zgłaszanych zmian. Otrzymają Państwo również odpowiedzi na pytania takie jak:
• Jakie są najnowsze wymogi ustawowe względem taksówkarzy i kierowców i jak je weryfikować?
• Czy do wniosku o licencję zawsze należy załączyć kopię prawa jazdy i badania kierowców, czy mogą być kopie czy też należy wymagać oryginałów?
• Czy można przedstawić kopię zaświadczenia o niekaralności?
• Czy wydawanie wypisów jest obowiązkowe, co zrobić jeśli ktoś nie chce wypisu, czy ilość wypisów musi odpowiadać ilości pojazdów?
• Jaką opłatę pobierać w przypadku nowego wniosku lub zgłaszanych zmian?
• Czy i jak cofać licencję w przypadku wyroku?
• Co zrobić z zawieszoną powyżej roku działalnością?
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Biorąc udział w spotkaniu Uczestnicy:

  • zdobędą wiedzę w zakresie postępowania z wygasającymi licencjami oraz w kontekście pobierania opłat,
  • nabędą wiedzę i umiejętności prawidłowego prowadzenia sprawy związanych z wydawaniem, dokonywaniem zmian, cofaniem i zawieszaniem uprawnień w zakresie krajowego transportu drogowego osób taksówką,
  • otrzymają wzory druków, które usprawnią codzienną pracę i pozwolą uniknąć błędów,
  • mają możliwość konsultacji i wyjaśnienia problematycznych przypadków występujących w trakcie wykonywania czynności służbowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Najnowsze zmiany w ustawie o transporcie drogowym dotyczące przewozów TAXI – zasady stosowania i terminy wejścia w życie.
2.   Zasady udzielania licencji w świetle KPA:
a. Przyjmowanie wniosku, weryfikacja spełniania wymogów ustawy o transporcie drogowym, najnowsze rozporządzenie w sprawie wymogów dla aplikacji internetowej - wzór wniosku oraz licencji, wypisy z licencji na taksówkę, załączniki do wniosku i opłaty.
b. Dokonywanie zmian w licencjach.
c. Postępowanie w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej.
d. Odmowa wydania, zawieszanie i cofanie licencji.
e. Zawieszanie działalności w zakresie przewozu taksówką – czy jest dopuszczalne, na jaki okres, na jakich warunkach.
3.  Sankcje i kary – komu i za co grożą, kto może je stosować.
4.  Kontrola działalności w zakresie przewozów osób taksówką – uprawnienia kontrolne organu wydającego licencję, procedury kontrolne, zakres kontroli. Skutki i konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowości. 
5. Dyskusja. Podsumowanie szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów miast i gmin, odpowiedzialni za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyrektor organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców, urzędnik mianowany. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 29 grudnia br. cena szkolenia to 399 zł netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 16 stycznia 2024 r.