• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Informacja o realizacji zadań oświatowych a raport o stanie samorządu - biurokratyczny obowiązek czy przydatne narzędzie w pracy osób zarządzających oświatą?

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom oświaty, CUW, czy ZEAS szkolenie, przedmiotem którego będzie raport o realizacji zadań oświatowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie kierujemy do tych z Państwa, którzy są zaangażowani w tworzenie informacji o realizacji zadań oświatowych oraz części raportu o stanie miasta/ gminy/ powiatu w obszarze oświaty. Spotkanie będzie okazją do przedyskutowania dobrych praktyk i możliwości wykorzystania obowiązkowych opracowań do skuteczniejszego zarządzania oświatą. Udzielimy Państwu praktycznych wskazówek i wyposażymy Państwa w wiedzę i umiejętności pozwalające na uniknięcie ryzyka wywołania negatywnych ocen działania samorządu w obszarze, jakim jest zapewnienie kształcenia, opieki i wychowania. Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową z moderowaną dyskusją, co pozwoli Państwu na zadanie ważnych i kluczowych pytań przed zbliżającym się terminem przedstawienia informacji o realizacji zadań oświatowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy na temat przygotowania informacji o realizacji zadań oświatowych oraz raportu o stanie gminy/ miasta / powiatu.
  • Przegląd baz danych, z których można czerpać dane do wykorzystania w swoich dokumentach.
  • Analiza i ocena treści opracowań w kontekście sytuacji konkretnego samorządu.
  • Zdobycie umiejętności skutecznego wyszukiwania informacji dostępnych w oświatowych bazach danych, ich analizy, tworzenia zestawień, wykresów, wniosków i rekomendacji.
  • Wskazanie wartości dobrego opracowania raportu oraz informacji o realizacji zadań oświatowych w długofalowym procesie zarządzaniu oświatą.
  • Możliwość dyskusji o sytuacjach problematycznych związanych z tworzeniem swoich dokumentów.
  • Upewnienie się, przed 31 października, że własna informacja o realizacji zadań oświatowych zawiera wszystko, co powinna zawierać.
zwiń
rozwiń
Program

1.   Analiza zapisów prawa dotyczących obowiązku tworzenia informacji o realizacji zadań oświatowych oraz sporządzania raportu o stanie gminy.
2.   Praktyczne wdrożenie zapisów prawnych:
• Jak opracować informację i raport i się nie przepracować?
• Jak uniknąć ryzyka wywołania negatywnych emocji, nieprzyjemnych dyskusji i ocen mieszkańców w związku z publikacją tych dokumentów?
• Skąd wziąć dane i opracowania pomocne do formułowania wniosków i rekomendacji?
• Jak budować pozytywny obraz gminnej/powiatowej oświaty oraz szkół i przedszkoli wykorzystując zasięg medialny publikowanych dokumentów?
3.   Strategiczna wartość opracowań i przydatność w zarządzaniu gminną/ miejską/ powiatową oświatą:
• Jak sformułować wnioski i rekomendacje na przyszłość?
• Czy opracowanie informacji i raportu może być pomocne przy identyfikacji ryzyka w zakresie działalności oświatowej samorządu?
• Czy warto określać i badać wskaźniki oświatowe?
4.  Podsumowanie, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie wydziałów i referatów oświaty, osoby zajmujące się tworzeniem dokumentów strategicznych w mieście/powiecie/gminie, przedstawiciele CUW-ów i ZEAS-ów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Była dyrektor jednostki realizującej zadania organu prowadzącego w gminie wiejskiej oraz zapewniającej obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkoli. Ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakresie finansowania zadań oświatowych. Autorka programu dla JST i scenariuszy szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu w zakresie zarządzania finansowego w obszarze edukacji. Trener w zakresie prawa oświatowego, finansów oświatowych, organizacji oświaty, nadzoru JST nad szkołami i przedszkolami w gminie. Autor pogłębionych analiz gminnych wydatków na zadania oświatowe. Ekspert w zakresie finansowania edukacji gminnej przez organy prowadzące niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, naliczenia dotacji, rozliczenia oraz kontroli. Ekspert Związku Gmin Wiejskich RP w obszarze oświaty, asystent Współprzewodniczącej w Zespole Edukacji przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 9 października 2023 r.