• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ubieganie się o mandat w wyborach samorządowych w 2024 roku – kompendium prawne kandydata

online

Cena netto: 435 PLN netto/os. + 23% VAT, cena brutto 535,05/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie online skierowane do osób, które planują ubiegać się o mandat w wyborach samorządowych. Celem kursu jest dostarczenie kompleksowej wiedzy z zakresu prawa wyborczego, zasad prowadzenia kampanii, oraz obowiązków i uprawnień kandydatów.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, które umożliwią uczestnikom pozyskanie wiedzy oraz umiejętności umożliwiającej prowadzenie kampanii w wyborach samorządowych w 2024 roku w sposób skuteczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Podczas szkolenia prowadzący zapozna uczestników z treścią regulacji prawnych determinujących przebieg kampanii w wyborach samorządowych. Scharakteryzuje również główne etapy prowadzenia kampanii wyborczej oraz pozyskiwania głosów wyborców. Zagadnienia będą omawiane w odniesieniu do praktycznych przykładów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się między innymi:
• Jak prawidłowo od strony prawnej i finansowej wygląda przygotowanie i prowadzenie kampanii wyborczej?
• Jakich zachowań wystrzegać się w trakcie kampanii wyborczej, jak je identyfikować?
• Na co zwracać uwagę prowadząc agitację wyborczą w wyborach do samorządu terytorialnego?
W materiałach szkoleniowych uczestnicy otrzymają m.in. wyciąg najważniejszych przepisów dotyczących wyborów samorządowych w 2024 roku.

zwiń
rozwiń
Program

1. Proces rejestracji kandydatów w wyborach samorządowych oraz zbierania podpisów pod kandydaturami:
• Terminarz wyborczy z uwzględnieniem procedury tworzenia komitetów wyborczych.
• Ramy prawne procesu zbierania podpisów pod kandydaturami.
• Charakterystyka zabronionych zachowań dotyczących zbierania podpisów.
2. Finansowanie wyborczych kampanii samorządowej:
• Finansowanie komitetów wyborczych.
• Pochodzenie środków finansowych.
• Niedozwolone sposoby finansowania komitetów wyborczych.
• Wymogi dotyczące gromadzenia środków finansowych.
• Pozyskiwanie i wydatkowanie środków finansowych z czasie kampanii.
3. Agitacja wyborcza w czasie samorządowej kampanii wyborczej:
• Pojęcie kampanii wyborczej, agitacji wyborczej.
• Materiałów wyborczych, ograniczenia w prowadzeniu kampanii.
• Gadżety wyborcze i posługiwanie się nimi w czasie kampanii wyborczej.
• Postępowanie w przypadku nieprawdziwych informacji w materiałach wyborczych.
4. Cisza wyborcza – działania dozwolone i zabronione:
• Analiza zakazanych zachowań w okresie ciszy wyborczej.
• Uprawniania kandydatów w czasie trwania ciszy wyborczej.
• Odpowiedzialność karna za prowadzenie agitacji wyborczej w okresie trwania ciszy wyborczej.
5. Odpowiedzialność za nieprawidłowości w prowadzeniu kampanii wyborczej - przybliżenie podstaw odpowiedzialności karnej i charakterystyka najważniejszych czynów zabronionych dotyczących wyborów samorządowych, a mających związek z finansowaniem kampanii, prowadzeniem agitacji, czynnościami przedsiębranymi w dniu głosowania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zamierzające ubiegać się o mandat wójta (burmistrza, prezydenta miasta), radnego (gminy, powiatu, sejmiku województwa), pracownicy sztabów wyborczych kandydatów, pełnomocnicy wyborczy, osoby zaangażowane w prowadzenie samorządowych kampanii wyborczych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Adwokat, doktor nauk prawnych, praktyk (członek powiatowej komisji wyborczej, uczestnik międzynarodowej misji obserwacyjnej OBWE). Autor licznych artykułów naukowych z zakresu prawa wyborczego, prelegent na ponad pięćdziesięciu konferencjach naukowych, doświadczony trener prowadzący szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, w tym sekretarzy z zakresu organizacji wyborów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena netto: 435 PLN netto/os. + 23% VAT, cena brutto 535,05/os.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 lutego 2024 r.