2022 rok był kolejnym rokiem naszej wzmożonej pracy na rzecz polskich samorządów. 

Pomoc Ukrainie

Niestety rok zaczął się od tragicznych informacji z Ukrainy, gdzie rozpoczęła się dramatyczna wojna spowodowana bestialską agresją Federacji Rosyjskiej. Informacje zza naszej wschodniej granicy śledziliśmy w napięciu i emocjach, również z uwagi na to, iż nasza Fundacja od wielu lat wspiera Ukrainę. 

Od wielu lat działamy tam w ponad 100 gromadach, gdzie w ramach Projektu DOBRE, prowadząc działania, których celem jest wspieranie demokracji lokalnej. Od lutego zaangażowaliśmy się również we wsparcie polskich samorządowców, którzy masowo organizowali pomoc po wybuchu wojny. Wspieraliśmy również przybywających do Polski uchodźców z Ukrainy, pomagając wszędzie tam, gdzie było to możliwe. W maju nagrodziliśmy Wiaczesława Nehodę, Ministra rozwoju społeczności i terytoriów Ukrainy, który za swoją pracę na rzecz samorządu terytorialnego w Ukrainie otrzymał specjalną Nagrodę Honorową im. Jerzego Regulskiego. To właśnie na szczeblu gminnym organizowany był pierwszy opór przeciwko agresorowi. Wciąż z niepokojem śledzimy dalsze losy ukraińskich bohaterów. 

Wojna na Ukrainie i spowodowany nią kryzys humanitarny okazał się olbrzymim wyzwaniem dla polskiego samorządu terytorialnego. To przedstawiciele gmin i ich zwykli mieszkańcy jako pierwsi ruszyli na pomoc naszym sąsiadom. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników JST nasza Fundacja zorganizowała webinary, podczas których nasi eksperci tłumaczyli, jak sprawnie organizować pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Zainteresowanie tymi spotkaniami przekroczyło nasze oczekiwania. Cieszyliśmy się, że chociaż na część trudnych pytań pomogliśmy znaleźć odpowiedź.

Widza ekspercka dla JST

Podczas wydarzeń kryzysowych widać, jaką siłę stanowią samorządowcy zrzeszeni w całej Polsce w naszych fundacyjnych forach samorządowych. To tysiące ludzi z różnych branż, którzy spotykają się cyklicznie, aby podnosić swoje kwalifikacje i wymieniać doświadczenie. Fundacja daje im do tego przestrzeń. Z wieloma z nich spotkaliśmy się podczas corocznych Kongresów - Forów SkarbnikówSekretarzy. Są to miejsca wymiany aktualnej wiedzy, nawiązywania kontaktów oraz wyjątkowa przestrzeń do prowadzenia dialogu na linii rząd - samorząd. 

Podnoszenie kwalifikacji samorządowców i szukanie najlepszych rozwiązań to działania, którymi nasza Fundacja zajmuje się przez cały rok. Silną marką pozostają nasze szkolenia eksperckie. W całym 2022 roku zorganizowaliśmy ponad 2 tys. szkoleń, w których udział wzięło ponad 60 tys. osób. Więcej na ten temat w naszym osobnym, szkoleniowym podsumowaniu roku. Przez cały rok opublikowaliśmy również 50 eksperckich publikacji na najróżniejsze tematy - od gospodarowania odpadami komunalnymi po dyrektywy unijne czy prawo konstytucyjne. Dobry samorządowiec jest często ekspertem w wielu dziedzinach. Zainaugurowaliśmy również nowy cykl publikacji “Samorząd terytorialny na świecie”, aby przybliżać najlepsze rozwiązania z innych krajów. W 2022 roku Fundacja zaangażowana była również w działalność doradczą, w ramach której przygotowywaliśmy strategie rozwoju lokalnego gmin i powiatów w całej Polsce. 

Zmiana wokół nas

Mijający rok to również kontynuacja naszych projektów. Nasza Fundacja inicjuje i prowadzi programy o charakterze edukacyjnym, badawczym, wdrożeniowym i doradczym na rzecz rozwoju kapitału społecznego wspólnot lokalnych. Już kolejny rok przyznajemy granty w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, mając na celu wzmacnianie organizacji społecznych w Polsce. W ten sposób działamy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość. W 2022 r. realizowaliśmy również projekt Youth Impact, którego celem jest poprawa efektywności różnych instytucji działających na rzecz młodych ludzi szukających zatrudnienia bądź rozwijania ich przedsiębiorczości. Chociaż nasze projekty realizowane są w różnych dziedzinach i trafiają często do różnych grup społecznych, mają wspólny mianownik wszystkie realizowane są we współpracy ze społecznościami lokalnymi, administracją samorządową i organizacjami pozarządowym i mają na celu rozwój demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego.

Doceniamy najlepszych

Jak co roku w ostatnim kwartale nasze we współpracy z wojewódzkimi urzędami statystycznymi, nagrodziliśmy najlepsze JST podczas organizowanych w całej Polsce Rankingów Gmin. W tak trudnych i nieprzewidywalnych czasach chcieliśmy docenić te samorządy, które z przeciwnościami radzą sobie najlepiej. Ranking Gmin to szczególne wydarzenia, integrujące lokalne społeczności, chwila dumy i podziękowania dla ciężko pracujących samorządowców, również z takich miejsc, które rzadko kiedy trafiają na pierwsze strony gazet.

Działamy wspólnie

Nasza Fundacja jest organizacją sieciową. Wszystkie wymienione powyżej działania nie byłby możliwe bez zaangażowania pracowników naszych Ośrodków Regionalnych. Ich zaangażowanie, znajomość lokalnych społeczności oraz wyznawane wspólnie wartości świadczą o sile naszej Fundacji. Wspólnie wierzymy, że samorząd lokalny jest podstawą naszej demokratycznej wspólnoty. W tych trudnych i nieprzewidywalnych czasach bronimy polskiego samorządu będąc partnerem i wspomagając liczne inicjatywy, związane z szeroko pojętą działalnością na rzecz demokracji lokalnej. 

Przed nami dużo pracy i ekscytujących wyzwań w Nowym Roku! 

FRDL 2022 w liczbach:

>2 000 zorganizowanych szkoleń
>60 000 przeszkolonych osób
>50 publikacji eksperckich
>80 forów branżowych
4 500 członków forów