Wiaczesław Nehoda, otrzymał za swoją pracę na rzecz samorządu terytorialnego w Ukrainie specjalną Nagrodę Honorową im. Jerzego Regulskiego.

Wiaczesław Nehoda
, od 2014 roku pełni funkcję ministra rozwoju społeczności i terytoriów Ukrainy. Jak kiedyś w Polsce prof. Jerzy Regulski jest głównym autorem i skutecznym realizatorem procesu decentralizacji kraju. Ma też doświadczenie w zarządzaniu miastem, w latach 1990-98 był merem Tarnopola, działał też aktywnie w Związku Miast Ukrainy.

Dzięki zaangażowaniu ministra Nehody, Ukraina zrealizowała bardzo trudną reformę decentralizacyjną, rozpoczętą w 2015 roku przez rząd byłego burmistrza Winnicy, Wołodymyra Hrojsmana, a zakończoną przed wyborami samorządowymi w październiku 2020 r. Podobnie jak w Polsce, reforma samorządowa w Ukrainie została powszechnie uznana za najbardziej udaną z ukraińskich reform. Polski przykład był dla Ukrainy jedną z inspiracji, a polscy eksperci – doradcami.

- Gminy, a więc ukraińskie gromady - to bardzo dobry fundament, podstawa, która zapewnia rozwój państwa - powiedział Wiaczesław Nehoda. - Przekonaliśmy się, że gdyby nie reforma decentralizacyjna, jaką przeprowadziliśmy w Ukrainie, nie stawialibyśmy dziś takiego oporu agresorowi. W wielu miastach, m.in. w Kijowie, w pierwszych dniach wojny opór stawiali cywile, obrona terytorialna - mówił. - Dzięki reformom, ludzie zrozumieli, że są odpowiedzialni za własne gromady. Nauczyliśmy ich tego. Oni dziś broniąc siebie, bronią Ukrainy - mówił minister.

Reforma samorządowa w Ukrainie

Dzięki reformie samorządy uzyskały osobowość prawną, samodzielność i środki finansowe. Podobnie jak w Polsce, reforma samorządowa w Ukrainie została powszechnie uznana za najbardziej udaną z ukraińskich reform. Polski przykład był dla Ukrainy jedną z inspiracji, a polscy eksperci - doradcami w I fazie przygotowań. Historycznie ukraińskie wsie i miasteczka same łączyły się w większe gromady w ramach oddolnych działań. W wyniku oddolnego procesu ich liczbę zmniejszono z 11520 do 1470. Przez wiele lat procesem decentralizacji zarządzał właśnie minister Nehoda.

Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej od wielu lat aktywnie wspiera proces decentralizacji w Ukrainie m.in. w ramach Programu DOBRE - „Decentralization Offering Better Results and Efficiency”, którego celem było wsparcie i wzmocnienie zarządzania na poziomie lokalnym oraz stworzenie lepszych warunków rozwoju dla nowych ukraińskich jednostek terytorialnych.

Polecamy tekst: Jak polskie doświadczenia transformacji ustrojowej wspierają przemiany demokratyczne w Ukrainie
Prezentacja Wiaczesława Nehody
Pełna lista Laureatów Nagrody im. Jerzego Regulskiego