Ośrodki Regionalne FRDL, we współpracy z wojewódzkimi urzędami statystycznymi, od wielu lat prowadzą regionalne Rankingi Gmin. W roku 2021 nagrody zostały przyznane w 10 regionach, w których działają ośrodki FRDL. W wielu miejscach Rankingi Gmin zostały zorganizowane po raz pierwszy. W 2022 roku Rankingi planujemy zorganizować prawie w całej Polsce.

Celem rankingów jest wyłonienie i promocja jednostek samorządowych wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na tle regionu. Intencją pomysłodawców było wprowadzenie do publicznej debaty zasady oceny samorządów przy pomocy zobiektywizowanych wskaźników ilościowych. Wyniki przeprowadzonych analiz stanowią punkt wyjścia w dyskusjach dotyczących jakości zarządzania lokalnego, jak i strategicznych kierunków rozwoju regionów.

Naszej ocenie poddawane są wszystkie gminy w każdym regionie, z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Co wyróżnia nasze Rankingi to to, iż podstawą oceny zbiorczej są specjalnie dobrane wskaźniki, odnoszące się do różnych wymiarów działalności jednostek samorządowych. 

Informacje o terminach tegorocznych Rankingów już wkrótce.