Bank Gospodarstwa Krajowego Partnerem VI Krajowego Kongresu Forów Skarbników

Bank Gospodarstwa Krajowego został oficjalnym Partnerem Biznesowym VI Krajowego Kongresu Forów Skarbników, który odbędzie się 12-13 marca 2024 r. w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem działająca przy FRDL Krajowa Rada Forów Skarbników.

Hasłem przewodnim tegorocznego Kongresu jest Współpraca, zmiany, finanse publiczne. Wydarzenie to nie tylko możliwość zdobycia wiedzy, ale także integracja środowiska Skarbników JST poprzez budowanie relacji i sieci kontaktów. Wśród Partnerów wydarzenia już po raz kolejny znalazł się Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia - buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą - ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.

Strona internetowa: www.bgk.pl

Pełna lista Partnerów Kongresu