ForProgress jest kolejnym Partnerem Biznesowym Kongresu Skarbników


Misją ForProgress jest tworzenie i podnoszenie jakości współpracy na styku biznesu i IT. Firma dostarcza nowe szanse i możliwości, pomaga radzić sobie z wyzwaniami i problemami, a także wdraża optymalne rozwiązania.

Pełna lista Partnerów Kongresu