6 października w Krakowie odbyła się konferencja „MARKA LOKALNA – dobre praktyki, innowacyjne rozwiązania”, której organizatorem był Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ośrodek regionalny Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. 

Forum Marki Lokalnej to platforma współpracy i integracji osób zajmujących się tworzeniem i promocją marki lokalnej w JST. Forum stanowi także wsparcie środowiska zawodowego, służy poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń, a nade wszystko doskonaleniu metod pracy i działania. Celem Forum jest wzmacnianie lokalnych władz, kreujących wspólną regionalną politykę budowania silnej marki lokalnej.

Uczestników konferencji przywitał Wojciech Odzimek, Dyrektor Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji. - Praca nad silną marką lokalną jest w tych trudnych czasach szczególnie ważna, a nasze fora samorządowe to właśnie takie miejsca, w których wspólnie poszukujemy rozwiązań konkretnych problemów - powiedział podczas rozpoczęcie wydarzenia.

Podczas pierwszego wystąpienia o projekcie Marka Małopolska opowiedziała Paulina Surman, Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu ds. marketingu i promocji regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. - Siłą Marki Małopolska jest przede wszystkim to, że jest spójna. Wszystkie podmioty działające w naszej koalicji działają według takich samych zasad - dodała. Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu w projekt wielu osób i instytucji Marka Małopolska należy dziś do najbardziej rozpoznawalnych marek lokalnych w całym kraju. Ważnym elementem budowy tej marki jest też stała współpraca Urzędu z JST przy jej wdrażaniu. - Zależy nam, żeby Marka Małopolska była naszą wspólną wizytówką, dlatego wszystkie nasze działania konsultowane są regionalnie - tłumaczyła Surman.
 
Najgorętszą dyskusję na sali wzbudziła kolejna prezentacja, czyli Design dla marek terytorialnych - w praktyce, przygotowana przez Marcina Wolnego, projektanta i dyrektor kreatywnego, współzałożyciela Studia Otwartego, który opowiadał o procesie wdrażania strategii identyfikacji gminy Skawina. Nowa identyfikacja tej marki została oparta na zmodyfikowanym herbie, postanowiono całkowicie zrezygnować z loga. Jak przekonywał Marcin Wolny - Skawina to małe miejsce, w którym przede wszystkim spokojnie się mieszka. Na tym postanowiliśmy zbudować siłę marki tego miejsca - przekonywał. W zaprezentowanym podejściu zrezygnowano z promowania jednej wybranej atrakcji lub miejsca. Takie, dość przewrotne podejście wywołało wśród zgromadzonych ożywioną dyskusję.

O marce miejsca w kulturze opowiadała dr Agnieszka Konior z Instytutu Kultury UJ. Jak mówiła, obecnie zmienia się podejście do turystyki i promocji regionów. Coraz częściej od odwiedzanych miejsc turyści oczekują dużo więcej niż jedynie odpoczynku. Ważną rolę odgrywają odczuwanie, emocje i wyjątkowe przeżycia. - Turyści pragną zanurzyć się w odwiedzanym mieście - przekonywała. O budowie marki miejsca, jako narzędziu rozwoju lokalnego mówiła natomiast Olga Gałek, przedstawicielka Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych, która budową marki lokalnej zajmuje się już od 10 lat. Fundacja inspiruje, wspiera i współpracuje z aktywnymi i pełnymi pasji ludźmi z różnych regionów Polski, aby rozwijać i zmieniać na lepsze ich miejsca. Gałek zwróciła uwagę na rolę dziedzictwa w budowaniu marki podając przykłady miast z całej Europy. - To właśnie dzięki dziedzictwu nasze miejsce wyróżnia się spośród innych - dodała.

W ostatniej części konferencji oddaliśmy głos samorządowcom. W dyskusji udział wzięli: Agnieszka Mrówczyńska (Gmina Rawa Mazowiecka), Magdalena Polańska (Gmina Mszana Dolna) oraz Adrian Aleksandrowicz (Powiat Toruński). Odmienne doświadczenia dyskutantów wynikają zarówno z różnego położenia ich gmin, ich rodzaju czy wielkości. Samorządowcy spotkają się w swojej codziennej pracy z licznymi problemami. Bywa, że brakuje koordynacji działań, współpraca pomiędzy samymi gminami i jednostkami im podległymi bywa również trudna. Przez wiele lat nie było też potrzeby wdrażania rozwiązań, o jakich mowa, a gdy się pojawiały poddawano je licznym zmianom, albo z nich rezygnowano. Pomimo przeciwności samorządy realizują swoje strategie, zmieniając je na lepsze. - Zmiany strategii marek są naturalnym procesem, który dotyczy nie tylko samorządów. Ważne jest przede wszystkim, żeby wierzyć w ich sens i pozostawać przy ich wprowadzaniu konsekwentnym - podsumowała dyskusję moderatorka Olga Gałek. 

Forum Marki Lokalnej jest przestrzenią do spotkania przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i ekspertów zajmujących się tematem marki lokalnej. Oprócz części teoretycznej, nie zabrakło również praktyki. Dobrymi przykładami działań w swoich gminach dzielili się z uczestnikami spotkania przedstawiciele JST z podczas panelu dyskusyjnego. 

Patronat honorowy nad konferencją objął Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego, patronat medialny: ngo.pl

WSZYSTKICH CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO DOŁĄCZENIA DO FORUM!

Prezentacje do pobrania:
Olga Gałek - Marka miejsca narzedziem rozwoju
Agnieszka Konior - Marka miejsca a dziedzictwo lokalne
Paulina Surman - Marka Małopolska
Marcin Wolny - Design dla marek terytorialnych w praktyce

Więcej informacji:
Monika Brzegowska
Koordynator Forum
tel . 692 786 419
monika.brzegowska@mistia.org.pl