O perspektywie głębokich cięć i podwyżek w nowym roku budżetowym – pisze skarbnik gminy miejsko-wiejskiej Janusz Zagórski. Na konkretnych przykładach pokazuje on skutki narzuconych samorządom podwyżek kosztów, ograniczonych przychodów, rosnącego niedofinansowania zadań – zwłaszcza oświaty.

Mniejsze gminy muszą rezygnować z inwestycji, ograniczać skalę świadczonych usług, podwyższać lokalne opłaty i podatki. Być może nie będzie ich już stać na udział własny w rozwojowych projektach UE, a pozostanie im tylko realizacja zadań w ramach programów rządowych. To oznaczałby nie tylko pogorszenia społecznego wizerunku samorządów, ale przede wszystkim utratę ich autonomii, upadek lokalnej samorządności.

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem (plik w formacie PDF):
„Perspektywa głębokich cięć i podwyżek – o finansach w mniejszych samorządach”