Jak co roku Kongres Skarbników jest miejscem rozmowy na temat stanu finansów w jednostkach samorządu terytorialnego, ale też na temat najważniejszych wyzwań w pracy Skarbników.

Kongres otworzyła debata na temat Długookresowej strategii finansowej jednostek samorządu terytorialnego. W centrum uwagi jej uczestników znalazły się najważniejsze kierunki, w których zmierzają finanse samorządów. Zapytaliśmy o istotę umiejętności i możliwości strategicznego planowania działań w kontekście niepewności finansowej, rosnących oczekiwań, jak i ograniczonych zasobów. Poznaliśmy również wyniki kompleksowych badań, które mają dać odpowiedź na pytanie, na ile strategicznie można planować działania w samorządzie. Wstępne wyniki ankiet zaprezentowała dr hab. Agnieszka Kopańska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.

W debacie wzięli udział wybitni eksperci: Małgorzata Kern, Skarbnik Miasta Chorzowa; Przewodnicząca Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST przy FRDL, dr hab. Agnieszka Kopańska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Hanna Majszczyk, Wiceminister, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz, Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytet w Białymstoku.

Wiceminister Finansów o planowanych reformach

Podstawowym założeniem reformy dochodów JST jest odejście od nieprzewidywalności finansów publicznych; dochody samorządów będą uniezależnione od wszelkich zmian podatkowych, w tym związanych z kwotą wolną od podatku – powiedziała Hanna Majszczyk, Wiceminister, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Wiceszefowa Ministerstwa Finansów podkreśliła, że podstawowym założeniem projektowanej przez rząd reformy jest zwiększenie stabilności dochodów JST oraz odejście od nieprzewidywalności finansów publicznych, czyli takiego jednorazowego zasilania samorządów pod koniec każdego roku.

Wystąpienie Prezesa NIK

W ramach sesji plenarnych zgromadzeni goście mogli również wysłuchać wystąpienia m.in. Mariana Banasia, Prezesa Najwyższa Izba Kontroli. Czy są to pieniądze wydawane przez rząd czy samorząd, to są to nasze pieniądze wspólne i trzeba je jak najlepiej wykorzystać" - przekazał Prezes NIK, dodał również, że przeprowadzone kontrole wykazały, że dotacje z budżetu Państwa były przekazywane w sposób nietransparentny i uznaniowy.

Wystąpienie Dyrektor Generalnej Ministerstwa Aktywów Państwowych

Wasza rola jako strażników finansów jednostek samorządu terytorialnego polega nie tylko na zarządzaniu środkami finansowymi, ale również na budowaniu zaufania i transparentności w procesach finansowych. Państwa praca stanowi podstawę dla efektywnego funkcjonowania instytucji publicznych oraz dla rozwoju naszego społeczeństwa – podkreśliła natomiast Ewa Weber, Dyrektor Generalna Ministerstwa Aktywów Państwowych

Jak odbiurokratyzować pracę Skarbnika

Zdając sobie sprawę, jak poważnym obciążeniem w pracy Skarbnika jest nadmiar wykonywanych obowiązków sprawozdawczych, przygotowywanych raportów i zestawień danych, w dyskusji moderowanej przez Janusza Zagórskiego, Skarbnika Gminy Police, Zastępcę Przewodniczącej Krajowej Rady Forów Skarbników JST przy FRDL będziemy rozmawialiśmy również o tym, jak odbiurokratyzować pracę SkarbnikaCzęstotliwość przygotowywania sprawozdań jest niewyobrażalnie duża. Pamiętam czasy gdy robiliśmy sprawozdania kwartalne, teraz robimy miesięczne. A najbardziej  uciążliwe są sprawozdania, które robimy w styczniu” – mówiła Skarbniczka Katowic, Danuta Lange. 

Podczas Kongresu eksperci i praktycy z całego kraju omawiają m.in. kwestie związane z wdrożonymi i planowanymi zmianami w zakresie realizacji budżetów, podatków i opłat oraz polityki finansowej w JST. Kongres to najważniejsze wydarzenie dla Skarbników w Polsce, bierze w nim udział ponad 600 osób. Wydarzenie stanowi doskonałą okazję do spotkania przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i nauki. Hasłem przewodnim tegorocznego Kongresu jest Współpraca, zmiany, finanse publiczne. Organizatorem konferencji jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem działająca przy niej Krajowa Rada Forów Skarbników JST.

Jutro dzień II Kongresu

Więcej informacji: www.kongresskarbnikow.pl