Pragniemy poinformować, że VI Krajowy Kongres Forów Skarbników został objęty Patronatem Honorowym Senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej w Senacie RP.


Udział przedstawicieli władzy centralnej w spotkaniu z samorządowcami i ekspertami to również szansa na tak bardzo potrzebną dyskusję na tematy związane z finansami samorządowymi. Kongres Skarbników od lat jest przestrzenią dialogu między przedstawicielami władzy centralnej i lokalnej. Mamy również nadzieję, że wspólnie z naszymi Partnerami będziemy budować silne fundamenty efektywnego zarządzania finansami na szczeblu samorządowym.

Partnerami Kongresu są również najważniejsze związki samorządowe, firmy z sektora biznesu oraz media ogólnopolskie i lokalne. Pełna lista partnerów dostępna jest na stronie wydarzenia w zakładce PARTNERZY. Serdecznie dziękujemy za wsparcie wszystkim organizacjom.