Zapraszamy do udziału w spotkaniu tematycznym, które odbędzie się w Warszawie w dniach 8 i 9 maja 2023. Spotkanie będzie poświęcone wzmocnieniu kompetencji osób i organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziecka krzywdzonego.  

Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Dla kogo jest to spotkanie?

Spotkanie skierowane jest do wszystkich aktywistów i aktywistek, zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zapraszamy zarówno organizacje z wieloletnim doświadczeniem w tym obszarze, jak i te, które niedawno zaangażowały się w działania. Szczególnie zachęcamy do udziału osoby z organizacji pozarządowych lub nieformalnych grup aktywistycznych z mniejszych miast i miejscowości.

O czym będziemy rozmawiać?

Porozmawiamy o tym jak i z kim współpracować żeby skuteczniej przeciwdziałać przemocy w rodzinie oraz o tym jak dostosować wsparcie do potrzeb osób doświadczających przemocy. Opowiemy o władzy rodzicielskiej, o tym jak interweniować gdy wiemy, że dziecku dzieje się krzywda oraz o wsparciu psychologicznym dziecka krzywdzonego.

Stworzymy przestrzeń do dyskusji na temat dobrych praktyk oraz skutecznych rozwiązań. Spotkanie będzie okazją do wzajemnej inspiracji, nawiązania kontaktów z innymi organizacjami i wymiany doświadczeń oraz pomysłów.

Gdzie i kiedy?

Dwudniowe spotkanie odbędzie się w Warszawie w dniach 8 i 9 maja 2023 roku w Centrum Kreatywności Targowa, (ul. Targowa 56). Osobom spoza Warszawy zapewniamy nocleg w pokojach dwuosobowych w hotelu Hetman przy ul. Kłopotowskiego 36.

Prosimy o rejestrację poprzez formularz zgłoszeniowy w terminie do 26 kwietnia br. 

Szczegółowy program

Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy” to wspólny projekt realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt jest finansowany z Funduszy EOG, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Stanowi kompleksową ofertę możliwości edukacyjnych i sieciujących ukierunkowanych na podniesienie konkurencyjności polskich lokalnych organizacji.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich. Jego budżet to 26 milionów euro.