W ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny ogłaszamy konkurs na projekty interwencyjne!

Pierwsza tura naboru potrwa do 30 grudnia (do południa).

W ramach konkursu przyznamy granty na działania, które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane sytuacje kryzysowe. Projekty muszą się wpisywać w jeden z trzech obszarów wsparcia w ramach Programu i być realizowane poza m.st. Warszawą.

Ocena złożonych wniosków będzie prowadzona w trybie ciągłym, a decyzje o przyznaniu grantów interwencyjnych będą podejmowane co miesiąc. Kwota przeznaczona na granty w tej turze naboru to 216 828 euro z Funduszy EOG.

Więcej informacji