Polsko-ukraińskie święto demokracji lokalnej

27 maja, w rocznicę pierwszych w pełni demokratycznych wyborów do rad miast i gmin z 1990 roku, w łódzkim Orientarium, świętować będziemy Dzień Samorządu Terytorialnego. Tego dnia Wiaczesław Nehoda, Minister rozwoju społeczności i terytoriów Ukrainy
otrzyma za swoją pracę na rzecz samorządu terytorialnego w Ukrainie specjalną Nagrodę Honorową im. Jerzego Regulskiego.

Jeszcze parę miesięcy temu nikt nie mógł przypuszczać, że tegoroczne święto demokracji lokalnej obchodzić będziemy w tak trudnych warunkach, w cieniu dramatu wojny wywołanej przez Rosję, która odbywa się w Ukrainie. Jeszcze niedawno powiedzielibyśmy, że z doświadczenia polskiego wiemy, jak ważna jest prawdziwa decentralizacja. Dziś mówimy więcej: dzięki decentralizacji, upodmiotowieniu i wzmocnieniu społeczności lokalnych Ukraina jeszcze lepiej broni się przed brutalną, rosyjską agresją. — Dlatego we współpracy ze Związkiem Miast Polskich postanowiliśmy nagrodzić twórcę ukraińskich reform samorządowych. Doceniając pracę ministra Nehody, chcemy pośrednio uhonorować wszystkie osoby zaangażowane w proces demokratyzacji Ukrainy oraz przekazać im nasze wsparcie w tym niezwykle wymagającym momencie — mówi Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. 

Wiaczesław Nehoda, od 2014 roku pełni funkcję ministra rozwoju społeczności i terytoriów Ukrainy. Jak kiedyś w Polsce prof. Jerzy Regulski jest głównym autorem i skutecznym realizatorem procesu decentralizacji kraju. Od czasu Majdanu (2014) przygotowywał i przeprowadził absolutnie unikalną reformę ustrojową, o której w Polsce niewiele wiemy, choć nasz kraj od początku stanowił dla niej swoisty punkt odniesienia. Zmieniali się premierzy, ministrowie, jak i nazwa samego ministerstwa, a on trwał na posterunku. Nehoda przygotował reformę oraz przeprowadził Ukrainę przez wymagający etap dobrowolnego łączenia maleńkich gromad. W wyniku reformy przekształcono rejony i skutecznie przeprowadzono wybory samorządowe w nowym układzie terytorialnym i ustrojowym. Polski przykład był dla Ukrainy jedną z inspiracji, a polscy eksperci – doradcami.

Autor fotografii:
European Union / Nuno Rodrigues
Prawa do zdjęcia na zasadach licencji:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)
Link do licencji:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/legalcode


Wręczenie Nagrody Honorowej połączone będzie z Galą wręczenia Nagrody im. Jerzego Regulskiego. Idea Nagrody łączy te dwie, ściśle ze sobą związane, dziedziny wielkich dokonań jej Patrona. Jednym z najważniejszych zadań samorządów lokalnych, których koncepcję profesor Jerzy Regulski z grupą swoich współpracowników tworzył, jest troska o ład przestrzenny polskich regionów, miast, miasteczek, wsi i osiedli. Kapituła konkursu nagrodziła i wyróżniła prace w czterech kategoriach: idea, realizacja dzieła, wiedza i upowszechnianie, aktywność miejska i wzmacnianie samorządności terytorialnej. 

Galę poprzedzi ogólnopolska konferencja: Samorząd terytorialny wobec wyzwań politycznych i cywilizacyjnych, która składać się będzie z dwóch sesji merytorycznych: Doświadczenia i problemy samorządności terytorialnej po zmianie ustrojowej oraz Planowanie w samorządzie terytorialnym a gospodarka przestrzenna.

PROGRAM KONFERENCJI

Zapraszamy również na spotkanie z Wiaczesławem Nehodą w Warszawie, które dzień wcześniej, 26 maja organizuje Związek Miast Polskich

Biografia Wiaczesława Nehody

Wyniki V i VI edycji Nagrody im. Jerzego Regulskiego

Organizatorzy:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego,
Urząd Miasta Łodzi,
Uniwersytet Łódzki,
Towarzystwo Urbanistów Polskich

Patronat honorowy:
Związek Miast Polskich
Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza,

Komitet honorowy:
Hanna Zdanowska - Prezydent Łodzi,
Jerzy Stępień - Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego,
prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska - Rektor Uniwersytetu Łódzkiego,
dr inż. arch. Tomasz Majda – Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich

Partnerem medialnym wydarzenia jest Serwis Administracyjno-Samorządowy