PKO Bank Polski Partnerem Biznesowym IV Krajowego Kongresu Forów Skarbników

PKO Bank Polski jest największym bankiem komercyjnym w Polsce oraz liderem rodzimego rynku pod względem skali działania, kapitałów własnych, kredytów, oszczędności, liczby klientów oraz wielkości sieci dystrybucji. Jest silnym i nowoczesnym bankiem, dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów.

To niekwestionowany lider polskiego sektora bankowego pełniący ważną rolę w krajowej gospodarce. Bank od lat wspiera rozwój Polski i Polaków. Towarzyszy im w codziennym życiu i rozumie ich potrzeby. Wspiera krajowe firmy oraz samorządy, uczestniczy w finansowaniu zarówno bieżących potrzeb jak i strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bank nieustannie szuka rozwiązań, które pomagają wykorzystać potencjał naszego kraju. Identyfikuje długoterminowe wyzwania sektora bankowego, a w swoich działaniach kieruje się zasadą odpowiedzialności społecznej. Korzysta też z coraz bardziej zaawansowanych, właściwych dla cyfrowego świata narzędzi.