W Warszawie trwa VI Krajowy Kongres Forów Skarbników. To wydarzenie o ogromnym znaczeniu dla Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego. Zgromadzeni goście i eksperci dyskutują o przyszłości samorządowych finansów.

Kongres rozpoczęła Debata: Długookresowa strategia finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie finansowe jako element realizacji polityki budżetowej samorządu terytorialnego.

Podstawowym założeniem reformy dochodów JST jest odejście od nieprzewidywalności finansów publicznych; dochody samorządów będą uniezależnione od wszelkich zmian podatkowych, w tym związanych z kwotą wolną od podatku – powiedziała Hanna Majszczyk, Wiceminister, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Wiceszefowa Ministerstwa Finansów podkreśliła, że podstawowym założeniem projektowanej przez rząd reformy jest zwiększenie stabilności dochodów JST oraz „odejście od nieprzewidywalności finansów publicznych, czyli takiego jednorazowego zasilania samorządów pod koniec każdego roku”.

Podczas Kongresu eksperci i praktycy z całego kraju omawiają m.in. kwestie związane z wdrożonymi i planowanymi zmianami w zakresie realizacji budżetów, podatków i opłat oraz polityki finansowej w JST. Kongres to najważniejsze wydarzenie dla Skarbników w Polsce, bierze w nim udział ponad 600 osób. Wydarzenie stanowi doskonałą okazję do spotkania przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i nauki. Hasłem przewodnim tegorocznego Kongresu jest Współpraca, zmiany, finanse publiczne. Organizatorem konferencji jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem działająca przy niej Krajowa Rada Forów Skarbników JST.

Więcej informacji: www.kongresskarbnikow.pl