VI Krajowy Kongres Forów Skarbników odbędzie się już 12-13 marca 2024 r. w Hotelu Marriott w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem działająca przy FRDL Krajowa Rada Forów Skarbników JST. To najważniejsze wydarzenie dedykowane Skarbnikom, którego program ściśle konsultowany jest z tym środowiskiem.


Jak co roku Kongres będzie miejscem rozmowy na temat stanu finansów w jednostkach samorządu terytorialnego, ale też na temat najważniejszych wyzwań w pracy Skarbników. Kongres jak zwykle zgromadzi specjalistów i ekspertów w dziedzinie finansów samorządowych z całej Polski. Podczas Kongresu nie zabraknie najważniejszych zagadnień, z którymi w swojej codziennej pracy mierzą się Skarbnicy JST.

Kongres otworzy debata na temat Długookresowej strategii finansowej jednostek samorządu terytorialnego. W centrum uwagi jej uczestników znajdują się najważniejsze kierunki, w których zmierzają finanse samorządów. Zapytamy o istotę umiejętności i możliwości strategicznego planowania działań w kontekście niepewności finansowej, rosnących oczekiwań, jak i ograniczonych zasobów. Poznamy wyniki kompleksowych badań, które mają dać odpowiedź na pytanie, na ile strategicznie można planować działania w samorządzie. Nigdy dotąd praca Skarbnika nie była tak istotna – staje się on kluczową postacią w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego.

W debacie wezmą udział wybitni eksperci: dr Janusz Cichoń, Poseł na Sejm, Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych w Sejmie RP, Małgorzata Kern, Skarbnik Miasta Chorzowa; Przewodnicząca Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST przy FRDL, dr hab. Agnieszka Kopańska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Hanna Majszczyk, Wiceminister, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz, Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytet w Białymstoku. Wnioski z pierwszej debaty będą punktem wyjściowym pozostałych dyskusji i wystąpień Kongresu, szczególnie w ramach rozmowy o Inwestycjach samorządowych, czyli o udziale i rola Skarbnika w planowaniu i realizacji inwestycji.

Zdając sobie sprawę, jak poważnym obciążeniem w pracy Skarbnika jest nadmiar wykonywanych obowiązków sprawozdawczych, przygotowywanych raportów i zestawień danych, w dyskusji moderowanej przez Janusza Zagórskiego, Skarbnika Gminy Police, Zastępcę Przewodniczącej Krajowej Rady Forów Skarbników JST przy FRDL będziemy rozmawiać również o tym, jak odbiurokratyzować pracę Skarbnika. W dyskusji wezmą udział: Aleksandra Bieniaszewska, Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, Katarzyna Gryś, Skarbnik Gminy Polkowice, Jacek Jachymiak, Skarbnik Gminy Łapsze Niżne, Danuta Lange, Skarbnik Miasta Katowice oraz Piotr Rybicki, ekspert FRDL, ekspert w zakresie inwentaryzacji, sprawozdawczości i środków trwałych. Omówimy także konieczność analizy kwartalnych sprawozdań budżetowych i będziemy rozważać potrzebę ich uproszczenia. Poruszymy również potrzebę zmiany częstotliwości przygotowywania oraz użyteczność informacji dla organów nadzoru i Ministerstwa Finansów.

Podczas Kongresu nie zabraknie również innych, ważnych tematów z zakresu finansów. Chcielibyśmy polecić Państwu m.in. panel dotyczący Praktycznych aspektów rozliczeń podatku VAT w gminie, podczas którego będziemy starać się odpowiedzieć na pytanie, czy jest możliwy udział w VAT JST? Jedną z kluczowych dyskusji będzie również temat egzekucji podatków i należności publicznoprawnych w praktyce. Podczas panelu prowadzonego przez dr Hannę Kmieciak eksperci ocenią wprowadzane w ostatnim czasie zmiany w przepisach oraz ich wpływ na praktykę pracy Skarbników i działalności JST.

Program, szczegóły wydarzenia oraz lista ekspertów oraz Partnerów dostępna jest na stronie internetowej Kongresu: www.kongresskarbnikow.pl

Serdecznie zapraszamy!