Partnerami Biznesowymi V Kongresu Forów Skarbników: Dr Krystian Kancelaria Ziemski & Partners, Aesco Group, Dom Maklerski NWAI, Docufield oraz Crido. 

Dr Krystian Kancelaria Ziemski & Partners - kancelaria oferuje usługi dedykowane są przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego z terenu całego kraju. Doradza także związkom międzygminnym i międzypowiatowym. Z jej pomocy prawnej mogą także skorzystać jednostki i zakłady budżetowe oraz spółki komunalne, bez względu na przedmiot swojej działalności. Współpracuje również z ogólnopolskimi i regionalnymi organizacjami samorządowymi.

Aesco Group - pracuje z lokalnymi liderami (prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, skarbnicy, sekretarze), by mogli oni działać jak najskuteczniej, budując lepszą przyszłość swojego miasta czy gminy. Aesco Group pomaga pozyskiwać finansowania na inwestycje, doradza w sprawach finansów i zadłużenia oraz organziuje szkolenia. Efektem tych działań jest więcej mieszkańców, którzy cieszą się życiem we wspieranych miastach czy gminach, gdyż chcą w nich mieszkać mówiąc „to jest moje miejsce".

Dom Maklerski NWAI - zajmuje się pozyskiwaniem kapitału dla działalności: przedsiębiorstw, banków, funduszy inwestycyjnych czy jednostek samorządu terytorialnego. Od 2007 roku zrealizował ponad 200 transakcji, na łączną kwotę blisko 3 miliardów złotych. Działa bez sztucznych barier, bez ukrytych kosztów, bez tysiąca spotkań. Szybko, z wyczuciem, ze zrozumieniem, do celu, po kapitał. Firma angażuje się w projekty o wartości minimalnej 10 mln zł.

Docufield - główną specjalnością firmy jest dostarczanie nowoczesnych rozwiązań, dzięki którym obsługa korespondencji seryjnej, automatyki pocztowej i dokumentów drukowanych staje się prostsza i szybsza. Oferowane przez firmę produkty zostały stworzone z wykorzystaniem innowacyjnych technologii informatycznych oraz automatycznych i są przeznaczone głównie dla instytucji i przedsiębiorstw. 

Crido - dostarcza firmom i ich właścicielom rozwiązania uwzględniające szybko zmieniające się otoczenie biznesowe, prawne oraz nowe wyzwania na poziomie lokalnym i globalnym. Wspiera klientów – niezależnie od branży i skali działalności - w sposób pozwalający im bezpiecznie prowadzić i rozwijać biznes. Zapewnia zarówno doradztwo na najwyższym poziomie, jak i cyfrowe rozwiązania wspierające prowadzenie bieżącej działalności.

Pełna lista Partnerów Kongresu Skarbników