W ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny rozpoczynamy cykl dziewięciu spotkań regionalnych, które będą się odbywać między 22 marca a 10 kwietnia online, na platformie Zoom. Zachęcamy Was do udziału w spotkaniu poświęconym Waszemu regionowi: będzie to okazja do poznania konsultantek/konsultantów regionalnych oraz innych organizacji z regionu.

Jednym z głównych założeń Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest bycie blisko obywatelek i obywateli, którzy chcą podejmować działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego organizujemy cykl dziewięciu spotkań, z których każde jest dedykowane innemu regionowi.

Podczas spotkań regionalnych omówimy najważniejsze założenia i wytyczne dotyczące pierwszego konkursu grantowego w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Stworzymy też przestrzeń do współpracy, dzięki której będziecie mogli wymienić się doświadczeniami i pomysłami na działania oraz – opcjonalnie – znaleźć partnera do Waszego projektu.

Spotkania będą miały charakter interaktywny, dzięki czemu wszystkie osoby uczestniczące będą mogły zadać pytania, uzyskać przydatne informacje czy wyjaśnić wątpliwości.

W trakcie spotkań:

  • przeanalizujemy ogłoszenie konkursowe: wymagania formalne i procedury,
  • prześledzimy wniosek grantowy w generatorze (specjalnym narzędziu do składania wniosków),
  • pokażemy budżet i przykłady kosztów kwalifikowanych.

Dodatkowo będziecie mogli wziąć udział w:

  • konsultacjach dotyczących współpracy międzynarodowej, komunikacji oraz rozwoju instytucjonalnego w ramach Programu,
  • krótkich spotkaniach dla organizacji, które planują złożenie wniosku w pierwszym, drugim bądź trzecim obszarze i poszukują partnerów.

Spotkania dla poszczególnych regionów odbywać się będą w godzinach 11:00–14:00 w następujące dni:

22 marca (poniedziałek) – Spotkanie regionalne dla województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego (region 1. dla województwa warmińsko-mazurskiego, tj. powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski, szczycieński, węgorzewski)
Rejestracja: http://bit.ly/AO-regionalny_22-03-2021

23 marca (wtorek) – Spotkanie regionalne dla województwa mazowieckiego i łódzkiego
Rejestracja: http://bit.ly/AO-regionalny_23-03-2021

24 marca (środa) – Spotkanie regionalne dla województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego
Rejestracja: http://bit.ly/AO-regionalny_24-03-2021

29 marca (poniedziałek) – Spotkanie regionalne dla województwa małopolskiego i świętokrzyskiego
Rejestracja: http://bit.ly/AO-regionalny_29-03-2021

30 marca (wtorek) – Spotkanie regionalne dla województwa podkarpackiego i lubelskiego
Rejestracja: http://bit.ly/AO-regionalny_30-03-2021

31 marca (środa) – Spotkanie regionalne dla województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego (region 2. dla województwa warmińsko-mazurskiego, tj. powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nidzicki, nowomiejski, olsztyński, ostródzki)
Rejestracja: http://bit.ly/AO-regionalny_31-03-2021

6 kwietnia (wtorek) – Spotkanie regionalne dla województwa zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego
Rejestracja: https://bit.ly/AO-regionalny_06-04-2021

7 kwietnia (środa) – Spotkanie regionalne dla województwa wielkopolskiego i lubuskiego
Rejestracja: http://bit.ly/AO-regionalny_07-04-2021

10 kwietnia (sobota) odbędzie się dodatkowe spotkanie dla osób, które nie mogą wziąć udziału w spotkaniach odbywających się w ciągu tygodnia. To spotkanie będzie tłumaczone na polski język migowy.
Rejestracja: http://bit.ly/AO-regionalny_10-04-2021

Spotkania poprowadzą członkinie i członkowie Zespołu Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Szczegółowy program wydarzeń można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do udziału wszystkie zainteresowane osoby!

Pierwszy konkurs ogłosimy 17 marca, a wnioski będzie można składać do 17 maja br.

***

Przed rejestracją należy zapoznać się z Regulaminem spotkań online w ramach Programu
Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Rejestrację na spotkanie zamykamy o godz. 12:00 w poprzedzającym je dniu roboczym.

Link do wydarzenia (wraz z instrukcją korzystania z platformy Zoom) prześlemy do godz. 17:00 w dniu poprzedzającym spotkanie oraz na dwie godziny przed spotkaniem. Jeśli nie otrzymasz wiadomości z linkiem, skontaktuj się z Adrianą Skutyńską: adriana.skutynska@frsi.org.pl, 574 999 973.

Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu formularza rejestracyjnego lub masz do nas pytania, zachęcamy do kontaktu z konsultantem i konsultantkami regionalnymi.