Nabór wniosków w konkursie na mikrogranty w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny będzie trwał do 8 maja 2023 roku (do 12:00). O dofinansowanie mogą się ubiegać młode organizacje, zarejestrowane nie wcześniej niż 28 lutego 2020 roku.

Czym są mikrogranty na rozwój młodych organizacji?

Mikrogranty to środki finansowe dla mniej doświadczonych organizacji, które zostaną przeznaczone na realizację bieżących działań związanych z budowaniem zespołu i organizacją pracy, rozpoznawalnością i współpracą w środowisku lokalnym. Celem konkursu jest zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju i prawidłowego funkcjonowania organizacjom, które dopiero rozpoczynają swoją działalność, bądź takim, które nie zdołały jeszcze ustalić wewnętrznych zasad i procedur, wypracować kultury pracy czy sposobów skutecznego dotarcia do swoich odbiorców.Ogólne warunki konkursu

Kwota przeznaczona na granty w tym konkursie wynosi 360 000 EUR z Funduszy Norweskich. W konkursie można składać wnioski na jeden typ grantów na rozwój organizacji:

 • minimalna kwota grantu: 10 000 EUR,
 • maksymalna kwota grantu: 12 000 EUR,
 • czas realizacji: od 6 do 8 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy,
 • dla organizacji zarejestrowanych nie wcześniej niż 28 lutego 2020 roku i nie później niż 28 lutego 2023 (dzień przed ogłoszeniem konkursu) oraz prowadzących działalność statutową
 • wpisującą się w co najmniej jeden z czterech obszarów wsparcia Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (Ochrona praw człowieka, Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu, Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym oraz Wsparcie rozwoju sektora społecznego);
 • dla organizacji, które nie otrzymały wcześniej żadnego grantu w konkursach organizowanych w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny ani Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Każdy wniosek musi zawierać cztery obowiązkowe działania, tj.:

 • działanie wpisujące się w plany zarządzania i rozwoju zasobów organizacji, 
 • działanie wpisujące się w plany budowania wizerunku i komunikacji organizacji,
 • dwa działania skierowane do odbiorczyń i odbiorców zewnętrznych wpisujące się w co najmniej jeden obszar wsparcia Programu.

Zapoznaj się z treścią ogłoszenia: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/mikrogranty/.

Termin składania wniosków: od 1 marca 2023 roku, godz. 12.00 w południe czasu polskiego, do 8 maja 2023 roku, godz. 12.00 w południe czasu polskiego.

Termin ogłoszenia wyników:

 • oceny formalnej wniosków: do 19 maja 2023 roku,
 • oceny merytorycznej wniosków: do 20 lipca 2023 roku.

Webinarium informacyjne

9 marca (czwartek) w godzinach 11:00-13:00 odbędzie się webinarium informacyjne o konkursie:
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/webinarium-informacyjne-konkurs-na-mikrogranty/.

Konkursowi towarzyszyć będzie również cykl edukacyjny skierowany do organizacji, które chcą rozwijać swoje myślenie strategiczne, budować zasięgi i z sukcesem pracować z różnymi grupami odbiorców i odbiorczyń. Szczegóły pojawią się niebawem na stronie Programu.

***
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich. Jego budżet to 26 milionów euro.