Rok 2024 dla wielu aspektach przyniesie duże zmiany. Nie inaczej jest w przypadku samorządów. Szczególnie ważne dla ich działania jest zapewnienie właściwego finansowania. Zakończył się właśnie okres uchwalania budżetów gmin. Co czeka gminy w nowym roku?

O tym, jakie zagrożenia i wyzwania związane z finansami stoją przed samorządami Marlena Moliszewska-Gumulak rozmawiała z Pawłem Twardowskim, skarbnikiem gminy Czarny Bór. Tekst ukazał się w grudniowym numerze dwutygodnika Wspólnota.

Z perspektywy skarbnika najważniejsze jest przewidywalność nowych rozwiązań prawnych, które wchodzić w życie muszą z odpowiednim wyprzedzeniem.

W zakresie zmian liczę przede wszystkim na jedną. Mam na myśli zapis umowy koalicyjnej mówiący o wprowadzeniu zasady minimum 6-miesięcznego vacatio legis dla zmian w prawie podatkowym. Jeżeli zmiany w podatkach będą wprowadzane z takim wyprzedzeniem, przy uwzględnieniu obecnego mechanizmu naliczania udziałów w PIT i CIT dla samorządów, wówczas będziemy mieli czas na szacunki i dostosowanie się do nowej rzeczywistości.

- powiedział Twardowski.

O tym, jak bilansować budżety samorządów i zapewniać ich finansową stabilność stale dyskutuje Krajowa Rada Forów Skarbników działająca przy FRDL. Najważniejszym wydarzeniem poświęconym w całości finansom samorządowym jest Krajowy Kongres Forów Skarbników, którego kolejna edycja odbędzie się już w marcu w Warszawie.

Cała rozmowa do przeczytania tutaj.