15.12.2023 r. poznaliśmy 2000000 uczestnika szkoleń, seminariów i konferencji organizowanych przez Fundacje Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Okolicznościowy dyplom otrzymała Agnieszka Szołtysik - Skarbnik Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Jako zespół przygotowujący VI Krajowy Kongres Forów Skarbników serdecznie gratulujemy Pani Skarbnik otrzymania dyplomu wyróżnienia. Brawo! Nie jesteśmy zaskoczeni tym faktem, że to Skarbnik otrzymała takie wyróżnienie! Skarbnicy to największa grupa zawodowa zrzeszona w regionalnych Forach Skarbników w całej Polsce. Prawie 1000 osób, które systematycznie spotykają się w ramach forów, dyskutując i rozwiązując bieżące problemy stabilności finansowej JST. Skarbnicy to grupa, która przez ostatnie lata stoi na straży finansów publicznych i dba o prawidłową realizację polityki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego.

Dziękujemy już dzisiaj Krajowej Radzie Forów Skarbników JST działającej przy FRDL za włączenie się w organizację najbliższego Kongresu. Wiemy już, że będzie to największe wydarzenie, jakie wspólnie zorganizowaliśmy do tej pory. Szczegóły KKFS dostępne tutaj.

Serdecznie zapraszamy wszystkie skarbniczki i skarbników do udziału w najbliższym Kongresie, który odbędzie się 12 i 13 marca 2024 w Warszawie. Nie możemy się doczekać, aby spotkać Was wszystkich w nowym roku.

Z serdecznymi pozdrowieniami Zespół Biura Kongresu.