12-13 marca 2024 roku odbędzie się VI Krajowy Kongres Forów Skarbników. To wydarzenie o ogromnym znaczeniu dla Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego, które już na stałe wpisało się do samorządowego kalendarza.


Podczas dwóch intensywnych dni Kongresu, uczestnicy będą mieli okazję brać udział w debatach, wystąpieniach i panelach dyskusyjnych, poświęconych kluczowym zagadnieniom związanym z finansami publicznymi – mówi Marcin Smala, Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Na Kongresie eksperci i praktycy z całego kraju będą omawiać kwestie związane z wdrożonymi i planowanymi zmianami w zakresie realizacji budżetów, podatków i opłat oraz polityki finansowej w JST.

Kongres stanowi doskonałą okazję do spotkania przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i nauki. Współpracujemy z Ministerstwem Finansów, Najwyższą Izbą Kontroli, Związkami Samorządowymi i mediami, aby zapewnić szeroki przekrój interesariuszy. Przyszłoroczny Kongres ponownie zorganizujemy pod Honorowym Patronatem Merytorycznym Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Hasłem przewodnim tegorocznego Kongresu jest Współpraca, zmiany, finanse publiczne. Wydarzenie to nie tylko możliwość zdobycia wiedzy, ale także integracja środowiska Skarbników poprzez budowanie relacji i sieci kontaktów.

Organizatorem spotkanie jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem Krajowa Rada Forów Skarbników JST działająca przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na VI Krajowy Kongres Forów Skarbników, który odbędzie się 12-13 marca 2024 roku. To niepowtarzalna okazja do zdobycia wiedzy, wymiany doświadczeń oraz budowania relacji w samorządowym środowisku.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym najważniejszym wydarzeniu dla Skarbników w Polsce!

Więcej informacji

W programie Kongresu przewidzieliśmy m.in. następujące punkty:

  • Inwestycje samorządowe – udział i rola Skarbnika w planowaniu i realizacji inwestycji.
  • Skarbnik – kierownik, rola i zadania w zakresie zarządzania zespołem oraz odpowiedzialność w ramach prawa pracy.
  • Kierunki zmian w dochodach z tytułu podatków i opłat lokalnych i rola Skarbnika w tym zakresie.
  • Długookresowa strategia finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie finansowe jako element realizacji polityki budżetowej samorządu terytorialnego.
  • Możliwości realizacji inwestycji przez JST w nowym okresie programowania 2021–2027. Zdolność kredytowa i możliwości pozyskania kapitału na wkład własny (warunki wsparcia stawiane przez banki – obecne tendencje). Zmiany art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.
  • Aspekty rozliczeń podatku VAT w gminie – a odpowiedzialność Skarbnika. Wystąpienie KSeF – wyzwanie w JST. Na co zwrócić uwagę? Kiedy się przygotować?.
  • Potrzebne zmiany w mechanizmie ustalania wysokości subwencji oświatowej. Kierunek zmian.
  • Pomoc publiczna. Mechanizm finansowania działań samorządowych.