22 września odbyło się coroczne spotkanie podsumowujące efekty pracy wdrażanego Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. W tym roku spotkanie odbywa się w Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej POST w Rzeszowie.

Podczas podsumowującego spotkania zaplanowano również wizytę w wybranych organizacjach pozarządowych realizujących ciekawe projekty z Programu AOFR.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla DemokracjiFundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (partnerzy).

Naszym celem jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość.

Dziękujemy serdecznie za przybycie Przedstawicielom z Biura Mechanizmów Finansowych oraz Przedstawicielom z Ambasada Norwegii w Polsce! 

Wraz z przedstawicielami tych instytucji odwiedziliśmy również:

  • Fundację Wymiany Kulturowej toTU toTAM w Przemyślu, realizującą projekt D CAMP dla osób z cukrzycą typu 1;
  • Narodnyj Dim - Dom Ukraiński w Przemyślu, gdzie spotkaliśmy się z przedstawiciel(k)ami Związku Ukraińców w Polsce;
  • Stowarzyszenie EKOSKOP w Rzeszowie realizujące projekt OKO na Klimat;
  • wysłuchaliśmy też wystąpienia na temat projektu "Badacze i badaczki na granicy" dotyczącego sytuacji na polsko-białoruskim pograniczu, a realizowanego przez Fundację Ośrodek Badań nad Migracjami - OBMF oraz nieformalną grupę Badacze i Badaczki na granicy we współpracy m.in. z Fundacją na Rzecz Kultury "Walizka" z Sanoka

#EEAGrants #norwegianembassy #AktywniObywatele #norwaygrants