Wydawnictwo C.H.Beck oraz Legalis Administracja Partnerami Biznesowymi Kongresu Skarbników.


Wydawnictwo C.H. Beck jest liderem na rynku publikacji prawniczych. Legalis Administracja to system dla jednostek samorządu terytorialnego, pomocy społecznej, oświaty oraz terenowej administracji rządowej.

Lista wszystkich Partnerów Kongresu