Za nami I dzień Krajowego Kongresu Forów Skarbników. W wydarzeniu w Hotelu Marriott w Warszawie udział bierze 500 Skarbników JST z całej Polski. Kongres otworzyli: dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL, Damian Grzelka Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Małgorzata Kern, Skarbnik Chorzowa i Przewodnicząca Krajowej Rady Forów Skarbników JST przy FRDL.

Samorządowcy, eksperci, jak i Ministerstwo Finansów dostrzegają dalszą potrzebę reform w systemie systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego. O potrzebach usprawnienia dyskutowali uczestnicy panelu “System finansowania samorządu. Potrzeba systemowych zmian. Kierunki zmian”, który otworzył V Krajowy Kongres Forów Skarbników.

W debacie otwierającej Kongres udział wzięli:

  • Małgorzata Kern, Skarbnik Miasta Chorzowa, Przewodnicząca Krajowej Rady Forów Skarbników działającej przy FRDL;
  • Agata Krzyżak-Szota, Skarbnik Gminy Michałowice;
  • prof. Krzysztof Surówka, specjalista w dziedzinie finansów publicznych

Dyskusję moderował prof. Jacek Sierak, specjalista w zakresie finansów samorządowych. Uczestnicy Kongresu obejrzeli również nagranie, które przygotował dla nich dr hab. Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Zdaniem prof. Surówki nowy system zasilania JST powinien być nadal oparty na dochodach własnych, które powinny być wspierane nie dotacjami, tylko subwencjami. Przy czym system subwencjonowania powinien być zobiektywizowany. Szczegółowa relacja z debaty.

Za nami również niezwykle ciekawe wystąpienia z sesji plenarnych, w których wystąpili m.in.: 

Przedstawiciele Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych: Damian Grzelka, Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach; Lucyna Hanus, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu; Grzegorz Czarnocki, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Przedstawiciele Skarbników: Anna Krzysztofik, Skarbnik Powiatu Puławskiego, Przewodnicząca Zarządu Forum Skarbników Województwa Lubelskiego; Dorota Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta Szczecin; Janusz Zagórski, Skarbnik Gminy Police, Zastępca Przewodniczącej Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy FRDL.

Przedstawiciele naszych Partnerów biznesowych: Bogusław Krukowski, Pełnomocnik Zarządu w firmie ZETO Software, Anna Krzysztofik, Marcin Klukowski i Daniel Panek z firmy Crido Taxand S.A.

Dziękujemy za I dzień Kongresu. Więcej relacji już wkrótce.