W pierwszym konkursie grantowym w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny wpłynęło 716 wniosków! W tym: 371 w ścieżce na małe granty oraz 345 w ścieżce na duże granty.

Gratulujemy!

Teraz wnioski trafią do oceny formalnej (jej wyniki ogłosimy do 11 czerwca), a następnie do oceny merytorycznej (wyniki ogłosimy do 30 września). Nieustannie trzymamy kciuki za wszystkie projekty.

Skorzystaj z materiałów Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny!

Nagrania z tych wydarzeń można znaleźć w zakładce Biblioteka” na stronie Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

Więcej informacji

#AktywniObywatele #ActiveCitizensFund #EEAGrants