FORA SAMORZĄDOWE

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Fora reprezentują różne środowiska grup samorządowych. Najliczniejszą grupę zrzeszoną w działających forach stanowią sekretarze gmin i powiatów. Wśród innych wiodących forów branżowych funkcjonujących przy Ośrodkach FRDL w całym kraju wskazać należy fora skarbników samorządowych, fora pracowników pomocy społecznej czy samorządowe fora oświatowe.

Fora to platforma wymiany wiedzydoświadczeń oraz możliwość zawodowej konsultacji. Członkowie Forów, dzięki pracy w sieci posiadają dostęp do informacji, raportów, wyników badań, które publikuje FRDL. Fundacja, w ramach własnej działalności projektowej, zapewnia także członkom poszczególnych forów dostęp do innych form rozwojowych, w tym udziału w krajowych i zagranicznych wizytach studyjnych.

Fora posiadają coraz większy udział w rzecznictwie w zakresie uzgodnionych stanowisk i interesów. Fora prowadzą także działalność interwencyjną na rzecz swoich członków i świadczą pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnionymi funkcjami, dlatego cieszą się one stale rosnącym zainteresowaniem wśród samorządowców. W pracach forów uczestniczą osoby, którym zależy na zdobywaniu wiedzy i doświadczeń, a przede wszystkim na rozwoju i profesjonalizacji swojej pracy. O kierunkach aktywności każdego z forum decyduje zarząd wybierany przez jego członków, natomiast Ośrodki FRDL wspierają ich działania.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.

Aktualne informacje nt.  działalności Forów można znaleźć na stronach poszczególnych Regionalnych Ośrodków FRDL

BIAŁYSTOK

BYDGOSZCZ

GDAŃSK

KATOWICE

KIELCE

KRAKÓW

LUBLIN

ŁÓDŹ

OPOLE

RZESZÓW

SZCZECIN

WARSZAWA

WROCŁAW

Fora Samorządowe – najważniejsze wydarzenia:

  • III Krajowy Kongres Sekretarzy, Gdynia  14-15 maja 2018 r.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Forami Sekretarzy samorządów terytorialnych z całej Polski organizuje w Gdyni w dniach 14-15 maja 2018 r. III Krajowy Kongres Sekretarzy.

Aktualne wiadomości na temat wydarzenia i informację o zgłoszeniach na Kongres można znaleźć na stronie: www.kongressekretarzy.pl

  •  II Krajowy Kongres Sekretarzy, Kraków 29-30 maja 2017 r.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Forami Sekretarzy samorządów terytorialnych z całej Polski zorganizowała  w Krakowie w dniach 29 – 30 maja 2017 r. II Krajowy Kongres Sekretarzy. Gospodarzem Kongresu było  Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, które w 2017 roku świętowało jubileusz 25-lecia działalności.

  • I Krajowy Kongres Forów Sekretarzy, Warszawa 2-3 czerwca 2016 r.

I Krajowy Kongres Forów Sekretarzy zgromadził gości z całej Polski oraz 11 innych krajów – łącznie ponad 300 uczestników. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i fora sekretarzy samorządów terytorialnych z całej Polski. Partnerem wydarzenia było Centrum Ekspertyz dla Reform Samorządu Terytorialnego działające przy Radzie Europy. Więcej informacji nt. I Krajowego Kongresu Forów Sekretarzy

  •  I Kongres Sekretarzy Polski Południowo-Wschodniej, Rzeszów 23-24 września 2015 r.

To wspólna inicjatywa Forów Sekretarzy oraz ośrodków regionalnych Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z terenu pięciu  województw. W trakcie sesji plenarnych, dyskusji panelowych, spotkań networkingowych omawiano, dyskutowano, a czasem i spierano się o podsumowanie i ocenę dotychczasowych doświadczeń i dorobku samorządu w punktu widzenia sekretarzy gmin. W wydarzeniu uczestniczyło blisko 250 osób.
Oto podsumowanie Kongresu

I Kongres Sekretarzy Polski Południowo-Wschodniej w mediach:

Radio Kielce

RadioVia

Serwis Samorzadowy PAP

Serwis Miasta Rzeszów

TVP Kielce

Aktualne informacje nt.  działalności Forów można znaleźć na stronach poszczególnych Regionalnych Ośrodków FRDL