W Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej wskazuje się, że każdy obywatel UE ma prawo do pomocy społecznej i mieszkaniowej kiedy jest pozbawiony wystarczających środków finansowych, aby zapewnić sobie godną egzystencję (art. 34). Prawo do mieszkania jest zatem prawem podstawowym jednostki. W polskiej Konstytucji również podkreśla się to prawo, a także wskazuje obowiązki administracji publicznej zmierzające do zapobiegania bezdomności. W praktyce, zgodnie z zasadą decentralizacji oraz pomocniczości zwalczaniem tego zjawiska zajmują się podmioty będące najbliżej problemu. Więcej w analizie dr Moniki Sidor "Bezdomność - wyzwanie w zakresie pomocy społecznej dla polskich miast".