Jak skutecznie informować o procesie wyborczym osoby z niepełnosprawnościami, szczególnie w zakresie narządu wzroku? Na to pytanie odpowiada w swoim tekście dr Radosław Zych z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Autor zwraca uwagę na to, że wyborów nie należy utożsamiać jedynie z aktem głosowania, bo są procesem złożonym z wielu czynności następujących po sobie. Postuluje więc, by przekazywać informacje osobom z różnymi niepełnosprawnościami w szerszym zakresie – także o możliwości uczestnictwa w procesie wyborczym w innych rolach, a nie tylko jako wyborcy realizującego przysługujące mu czynne prawo wyborcze.

To szerokie spojrzenie na problematykę wyborczą z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami stanowi istotny głos w debacie, szczególnie w kontekście zbliżających się tegorocznych wyborów. Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem.