• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Planowanie zamówień publicznych. Audyt wewnętrzny systemu zamówień publicznych w jednostce

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 20 grudnia 2023 cena wynosi 399 PLN netto/os.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z audytu zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Problematyka planowania zamówień publicznych pojawia się zawsze z początkiem nowego roku budżetowego, kiedy aktualny budżet jednostki wymusza zaplanowanie określonych wydatków. Niniejsze szkolenie to szeroki przegląd obowiązków w zakresie planowania zamówień, jak również problemów, które w trakcie takiego planowania występują.
Nowy rok budżetowy to również czas, w którym zamawiający dokonują analizy zamówień udzielonych w ostatnim okresie. Identyfikując problemy i szukają rozwiązań, które usprawnią proces udzielania zamówień. W ramach zajęć wskażemy dlaczego audyt wewnętrzny dla pracy wydziałów zamówień publicznych jest wartością i ma przynosić konstruktywne informacje zwrotne z procesu funkcjonowania zamówień publicznych. Audyt wskazuje w zakresie funkcjonowania zamówień publicznych te obszary i miejsca gdzie może dochodzić do odpowiedzialności kierownika jednostki, wskazuje też w jaki sposób skorygować działania. Aby proces udzielenia zamówień przebiegał w sposób prawidłowy i nie niósł za sobą ryzyka związanego z powstaniem odpowiedzialności określonych osób lub całej jednostki w wyniku kontroli zewnętrznej serdecznie zapraszamy do udziału w proponowanym szkoleniu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wydziały zamówień publicznych dowiedzą się dlaczego realizowany audyt postępowań o udzielenie zamówień publicznych jest ważny i celowy;
• Wskazanie przez Prowadzącego zasad audytu wewnętrznego, które służą zapewnieniu właściwej organizacji systemu zamówień.
Uczestnik szkolenia:
- Dowie się jak sporządzać plan zamówień publicznych i jak go aktualizować (korzystanie z platformy e-zamówienia).
- Pozna zasady klasyfikacji, szacowania wartości i agregacji zamówienia publicznych.
- Pozna zasady prowadzenia audytu funkcjonowania systemu zamówień publicznych i rolę audytora.
Szkolenie będzie okazją do poznania najnowszych wyników kontroli udzielanych zamówień publicznych oraz rekomendacji i dobrych praktyk w zakresie prowadzenia audytu.
Przekażemy uczestnikom szkolenia obszerne materiały szkoleniowe, wśród których znajdą się m.in. lista kontrolna prowadzonego audytu oraz przykładowe wyniki kontroli.

zwiń
rozwiń
Program

1. Klasyfikacja zamówienia z uwagi na przedmiot.
2. Szacowanie wartości zamówienia wg ustawy Prawo Zamówień Publicznych i agregacja zamówień.
3. Obowiązek sporządzenia planu postępowań i jego aktualizacji. Zamówienia planowane a zamówienia nieplanowane.
4. Publikacja i aktualizacja planu postępowań w systemie e-zamówienia.
5. Zasady audytu i kontroli zamówień publicznych. Czynniki warunkujące jakość systemu zamówień publicznych w jednostce.
6. Analiza prawidłowości przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz sposobu jego dokumentowania - najczęściej występujące problemy.
7. Zasady odpowiedzialności za uchybienia związane z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych.
8. Podsumowanie. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie dedykowane jest kierownikom jednostek sektora publicznego, pracownikom wydziałów i innych komórek odpowiedzialnych za proces udzielania zamówień publicznych, jak również audytorom, kontrolującym, radcom oraz wszystkim, którzy w swojej pracy poruszają się w temacie zarządzania systemem zamówień publicznych i ich audytu.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, trener i wykładowca akademicki z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych. Wspólnik kancelarii zamówień publicznych oraz właściciel kancelaria radcy prawnego specjalizujących się w obsłudze podmiotów uczestniczących w rynku zamówień publicznych. Każdego roku wspiera zamawiających i wykonawców w procesie udzielania i pozyskiwania zamówień w ramach blisko 100 postępowań. Specjalista w zakresie umów o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnik w licznych sporach toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą. Współautor tekstów wydawanych przez miesięcznik "Przetargi publiczne".

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 20 grudnia 2023 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 stycznia 2024 r.