23 października 2019 r. Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin przy FRDL MISTiA obchodziło 25-lecia swojej działalności. Z tej okazji w Krakowie odbyła się jubileuszowa konferencja pt. „Nowe instrumenty planowania przestrzeni”, którą honorowym patronatem objął Pan Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Podczas spotkania wieloletni członkowie Forum zostali wyróżnieni okolicznościowymi listami gratulacyjnym. Szczególne podziękowania zostały skierowane do Pana Janusza Bastera – pomysłodawcy idei Forum, a także do członków Zarządu Forum.

W czasie konferencji poruszono między innymi zagadnienia związane z nowym narzędziem kształtowania krajobrazu – audytem krajobrazu, zarządzaniem rozwojem w skali obszaru funkcjonalnego oraz integracją i organizacją środowiska naturalnego i zabudowanego, poprzez wskazanie roli infrastruktury błękitno-zielonej w zagospodarowaniu terenów zurbanizowanych. Infrastruktura błękitno-zielona to rozwiązania sprzyjające zwiększaniu retencji krajobrazowej takie jak ogrody deszczowe, niecki retencyjne, ronda infiltrujące, łąki kwietne, wysepki oczyszczające wodę. W programie konferencji znalazły się również zagadnienia związane z porządkowaniem krajobrazu i ograniczanie chaosu wizualnego poprzez ‘dogęszczanie’ zabudowy, które nie powinno być traktowane jako doraźne rozwiązane w formie punktowej, tylko jako zintegrowana i całościowa strategia rozwoju przestrzennego miasta.