AUTOR: FRDL

ROK PUBLIKACJI: 2014

JĘZYK OPRACOWANIA: polski

COPYRIGHT: FRDL

Referaty wygłoszone podczas konferencji „25 lat odrodzonego samorządu w Polsce – osiągnięcia, porażki i zadania na przyszłość”, głównej uroczystości obchodów jubileuszu XXV-lecia FRDL. Konferencja była organizowana wspólnie z Senatem RP dn. 18 września 2014 r.

Referaty zostały opublikowane w piśmie „Samorząd Terytorialny” (numerze 1/2 . 2015 r.)

Wstęp prof. Huberta Izdebskiego, redaktora naczelnego "Samorzadu Terytorialnego".

Otwarcie konferencji: Idea samorządności, rzeczywistość samorządności, wyzwania samorządności - prof. Jerzy Regulski, prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Pierwsza sesja panelowa – Rzeczywistość i przyszłość samorządu terytorialnego w Polsce.

 1. Reforma samorządowa w zamierzeniu jej twórców - Jerzy Stępień, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku-

 2. Dlaczego samorząd jest sukcesem? – poziom regionalny- Elżbieta Polak, Marszałkini Województwa Lubuskiego

 3. Dlaczego samorząd jest sukcesem?- poziom miasta - Marcin Zamoyski, Prezydent Miasta Zamość

 4. Co dalej? Główne wyzwania i kierunki zmian - Janusz Sepioł, Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej-


Druga sesja panelowa – Samorząd jako część Państwa i samorząd jako wspólnota obywateli – ile spójności ile autonomii?

 1. Wprowadzenie - prof. Paweł Swianiewicz

 2. Gospodarka przestrzenna - dr Adam Kowalewski

 3. Edukacja - dr Cezary Trutkowski

 4. Finanse - dr Jarosław Neneman

 5. Ekologia - dr Andrzej Kassenberg

 6. Klauzula generalna - prof. Hubert Izdebski

 7. Rola FRDL w rozwoju samorządu terytorialnego, zadania FRDL wobec wyzwań stojących przed samorządności - dr Adam Aduszkiewicz - FRDL